INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 13. srpna 2022 a svátek má Alena 21°C | Zítra Alan 21°C
CS EN DE

Informace k provozu školky od 12. 4. 2021

9. dubna 2021 | Mateřská škola

Nadpis článku

Provozní podmínky otevření MŠ

Hlavní informace

1. Od pondělí 12. 4. 2021 je MŠ Ratiboř otevřena pouze pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech dle nařízení mšmt. Po dobu mimořádných opatření nemusí být děti zařazeny v kmenové třídě.

2. Na základě mimořádného opatření MZd je umožněna celodenní osobní přítomnost dětem rodičů pracujících v IZS na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Tyto děti je třeba individuálně přihlásit k docházce.

3. Do budovy je povolen vstup:

  • Osobám s respirátorem (standarty dle mo MZd).
  • Dětem MŠ Ratiboř bez krytí dýchacích cest.

4. Je povinná homogenita tříd – třídy se nesmí spojovat.

5. Rodiče nevstupují do třídy, dítě předají učitelce u dveří do třídy.

Informace k testování dětí

Na základě Mimořádného opatření MZd ze dne 6. 4. 2021 je osobní přítomnost dětí v mateřské škole podmíněna účastí na povinném neinvazivním testování 2x týdně.

1. Testuje se antigenními testy v pondělí a čtvrtek ve vstupní hale MŠ

  • Test provede zákonný zástupce dítěti za asistence zaměstnankyně MŠ.
  • Kapacitně lze testovat 4 děti najednou, ostatní musí čekat před budovou.
  • Zákonný zástupce musí vyčkat na vyhodnocení testu asi 15 minut.
  • Při nástupu dítěte do MŠ mimo určené testovací dny se dítě testuje v den nástupu po předchozí domluvě s ředitelkou.

2. Dítě, které nebude testováno se nemůže účastnit vzdělávání a škola bude evidovat absenci jako omluvenou.

3. Organizace testování v 1. den otevření školy bude náročnější, počítejte se zdržením v MŠ, přijďte s časovým předstihem.

4. Odkaz na instruktážní video – na webu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole máte k dispozici video-postup testování dětí ve škole – Singclean testy, které budou použity v naší škole. Prostřednictvím tohoto videa můžete dítě připravit na průběh testování. Na těchto stránkách najdete další užitečné informace.

5. Testování se neprovádí:

  • Dětem, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZd upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit – potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře.
  • Dětem, které mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Nutno doložit certifikát.
  • Dětem, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hodin.

6. Výsledek testu zapisuje pověřená zaměstnankyně školy do hromadného seznamu testovaných dětí.

7. Pokud vyjde antigenní test pozitivně, bude vystaveno potvrzení o pozitivním testu a zákonný zástupce je povinen kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost, který dítě odešle k otestování metodou RT-PCR. Dítě neprodleně odvede z MŠ.

Zdeňka Březovjáková
ředitelka MŠ Ratiboř

Sledujte nás i na sociálních sítích