INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 15. července 2024 a svátek má Jindřich 26°C | Zítra Luboš 28°C
CS EN DE

Knihovna

-
Informace

Knihovna

Nadpis článku

Zveme Vás k návštěvě naší útulné knihovny.

Obecní knihovna v Ratiboři se nachází na „staré faře“ u základní školy. Byla založena v roce 1921 a několikrát se stěhovala, až nakonec našla zázemí v této budově, kterou určitě naše starší generace ještě pamatuje jako školu.

I když jsou prostory malé, snažíme se, aby služby a nabídka knih byla co nejlepší. Jsme neprofesionální knihovna a našim zřizovatelem je Obec Ratiboř.

Knihovna na staré faře v Ratiboři

Milí návštěvníci, nabízíme Vám především tyto služby
 • Výpůjční služby zajistíme vám neomezený přísun četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc. Pohodlná a praktická. Celoroční registrační poplatek je nižší než běžná cena, kterou byste zaplatili za jedinou knihu v knihkupectví. Navíc po uplynutí výpůjční doby se Vám doma opět uvolní místo pro další zajímavé knížky!
 • Beletrie, naučná literatura, časopisy  – vybírat můžete z 4 087 svazků knih. Najdete zde beletrii i literaturu naučnou. Pravidelně odebíráme do knihovny časopisy.
 • Půjčování knih z výměnných souborů
 • Meziknihovní výpůjční služby zařídí, že se k Vám dostane cokoliv zrovna potřebujete. Pokud jste nenašli u nás, objednáme odjinud!
 • Přístup k Internetu je zdarma. Jsme Vám k dispozici, když si nevíte rady!
 • Informační služby – Zodpovídáme Vaše dotazy
Kontakt

Adresa:
Knihovna Ratiboř
Ratiboř u Vsetína
75 621

Těšíme se na vás v tyto dny:
pondělí 15:00–18:00
středa 15:00–18:00

O prázdninách je knihovna zavřená.

Knihovnice: Jana Vaculíková a Alena Vaculíková
Email: knihovna@ratibor.cz
Telefon: +420 604 880 559

On-line katalog

Zde najdete katalog knih, které najdete v naší knihovně: On-line KATALOG KNIH
(Po kliknutí na tento odkaz se vám zobrazí souborný katalog Masarykovy veřejné knihovny Vsetín)

Do nabídnutého řádku zadáte název nebo část názvu hledané knihy, výsledkem hledání budou všechny knihy se zvoleným zadáním. Po kliknutí na vybranou knihu se zobrazí záznam o knize – po kliknutí na odrážku DOSTUPNOST a v kolonce UMÍSTĚNÍ zjistíte zda hledanou knihu máme v našem knihovním fondu (a ve kterých ostatních knihovnách je dostupná). Vyhledávat dokument můžete i zadáním více kritériií v kolonce vyhledávání.

Výměnné soubory

V knihovně je možnost vypůjčit si knihy ze tří výměnných souborů knih a CD, které byly zakoupeny z prostředků Zlínského kraje. Výměnné soubory zůstávají čtenářům k dispozici vždy na jeden rok.

 • jarní / žlutý proužek (nový vždy začátkem roku) – seznam knih zde ŽLUTÝ 2022 a CD zde ŽLUTÝ CD 2022
 • zimní cirkulační / fialový proužek – seznam knih zde FIALOVÝ 2023
 • nový cirkulační soubor / růžový proužek – seznam knih zde RŮŽOVÝ 2023
Odebírané časopisy

Pravidelně odebíráme pro naše nejmenší časopis Sluníčko.

Bookstart s knížkou do života

Od roku 2023 jsme zapojeni do projektu Bookstart s knížkou do života. Srdečně zveme do knihovny i ty nejmeší, pro něž nakupujeme knihy a hry na vypůjčení. logo book start

 

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem. Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

 Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je v naší knihovně 1 měsíc. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
 • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky ( dle ceníku).
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

Přístup na Internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
 • Práce v síti Internet je bezplatná.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.


Zajímavé odkazy

Knihovny
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín
Národní knihovna ČR
Ptejte se knihovny – dotazy přímo pro zapojené knihovny

Zajímavé projekty
Čtení pomáhá – charitativní akce, zaměřená na znalosti z literatury žáků a studentů
Celé česko čte dětem – na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže
Rosteme s knihou – na podporu četby
Bibliohelp – léčba knihou
Čítárny – knihy, čtení, zábava
E-knihovna – přístup k elektronickým knihám
Království mluveného slova  – audioknihy – od pohádek až po klasiky

Stránky určené dětem
Webík – stránky Českého rozhlasu pro děti
Dětské stránky – aby se děti nenudily
Čyřlístek – dětský web s průvodci Myšpulínem, Bobíkem, Pinďou a Fifinkou
Alík – portál pro děti

Pro studenty
Spisovatelé – životopisy spisovatelů
Čtenářský deník – díla spisovatelů
Literární doupě – čtenářský deník, zdroj pro referáty, povinná četba i knihovna v jednom, e – books

Pro začínající spisovatele
Liter – amatérský literární server
Pište povídky – startovací plocha pro budoucí spisovatele

Sledujte nás i na sociálních sítích