INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 24. května 2024 a svátek má Jana 18°C | Zítra Viola 21°C
CS EN DE

Sbor ČCE

-
Informace

Sbor ČCE

Nadpis článku

Počátky sboru ČCE v Ratiboři jsou neoddělitelně spjaty s vydáním Tolerančního patentu císařem Josefem II. v roce 1781.

Avšak myšlenky o reformě a obnově církve sem pronikaly už od dob husitského hnutí. Tajní evangelíci se zde scházeli ke svým bohoslužbám. Nejvýraznější osobností tohoto období byl lidový evangelický kazatel Jan Maniš, který kázal na tajných shromážděních. Dlouho unikal pronásledovatelům, nakonec však byl zatčen, uvězněn v Brně a deportován do Uher k nucenému pobytu, kde také zemřel.

Po vydání Tolerančního patentu 13. října 1781 se téměř celá místní komunita přihlásila k víře svých otců. Vytvoření evangelického sboru bylo potvrzeno 11. února 1782. Sbor se přihlásil k luterskému vyznání.

Lidé se zpočátku scházeli v dřevěné kapli. Stavba nynějšího kamenného a zděného kostela byla započata r. 1842 a dokončena r. 1861. Roku 2011 sbor slavil 150. výročí posvěcení kostela. Avšak zub času a nepříznivé povětrnostní podmínky, zejména voda, se za ta léta podepsaly i na této stavbě. Kostel prošel několika opravami a rekonstrukcemi, z nichž největší se uskutečnila r. 2015. Byla finančně velmi náročná, ale s pomocí občanů, a to nejen členů sboru, Jeronýmovy jednoty, dalších institucí a za významného přispění obce Ratiboř se daří finanční dluh úspěšně splácet. Kostel, dominanta obce, je sice majetkem evangelického sboru a slouží k bohoslužebným účelům, avšak využívá ho i široká veřejnost. Pravidelně se zde konají koncerty, z nichž nejoblíbenější jsou adventní koncerty a koncerty Zvonků Dobré zprávy.

Život ve sboru

Dospělí členové sboru se scházejí pravidelně k nedělním bohoslužbám, zatímco děti mají ve stejnou dobu nedělní školu. Během týdne se konají biblické hodiny a konfirmační cvičení. Starší generace se schází k modlitebním hodinám. Pracuje zde také pěvecký sbor, který zpestřuje svým zpěvem bohoslužby, zpívá na pohřbech a dalších akcích. Za zmínku stojí také účast některých děvčat v jedinečném a velmi úspěšném hudebním souboru Zvonky Dobré zprávy, který má sice své sídlo v sousedních Kateřinicích, ale jeho vedoucí je paní farářka J. Wiera Jelinek. Sestra farářka učí také náboženství v ZŠ. Pravidelně se konají adventní večery, ekumenické bohoslužby, Světový den modliteb, rodinné bohoslužby, letní dětský tábor a letní tábor zvonkohry ve spolupráci s našimi přáteli z Pittsburghu. Na podzim si připomínáme lidového kazatele Jana Maniše, konáme přednášky, příležitostné soutěže a přehlídky.

Faráři v Ratiboři
 • Štěpán Nikolaides (leden až září 1782)
 • Samuel Púchovský (1782–1784)
 • Jan Lány st. (1785–1824)
 • Jan Lány ml. (1824–1878)
 • Bohdan Kalenda (1878–1890)
 • Čeněk Dvořák (1890–1926)
 • Jan Kantorek (1930–1943)
 • Miroslav Janeba (1944–1979)
 • Jan Široký (1980–1991)
 • Miroslav Hamari (1991–2001)
 • Pavla Hudcová (2003–2009)
 • Jarmiła Wiera Jelinek (od roku 2010)

Sledujte nás i na sociálních sítích