INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 24. května 2024 a svátek má Jana 18°C | Zítra Viola 21°C
CS EN DE

Historie obce

Valašská obec Ratiboř

leží přibližně 7 km západně od města Vsetín v údolí potoku Ratibořka na východním okraji Hostýnských vrchů. Nadmořská výška obce je 343 m n.m., nejvyšším vrcholem je Drastihlava s výškou 695 m. Ratiboř se rozkládá se na ploše 18,75 km2 a žije v ní 1833 obyvatel (k 1. 1. 2015).

První písemnou zmínku o Ratiboři lze najít v listině Václava III. z roku 1306, ve které se oznamuje založení cisterciánského kláštera na soutoku Bečvy a Ratibořky. Ve středověku byla obec součástí vsetínského panství a rozvinul se zde, jako jinde na Valašsku, salašnický způsob života. Kromě pastevectví se obyvatelé živili zemědělstvím, později také drobným řemeslnictvím, nebo nádenickou prací, povinná byla robota.

Historické fotky

Úcta k tradicím, rozvíjení vesnické pospolitosti a moderní technologie

jsou základními rysy této valašské vesnice ležící v údolí potoka Ratibořky, obklopené stráněmi Hostýnských vrchů, kde v pasekářských usedlostech během druhé světové války jejich obyvatelé poskytovali útočiště účastníkům odboje. Upomínkou na tyto události je malé Vojenské muzeum Ludvíka Hynka, v jeho rodném domě. Na kulturním a sportovním dění v obci se podílí řada spolků, mezi nimiž najdeme také mužský a dětský soubor Kosiska a unikátní soubor Zvonky Dobré zprávy, působící při aktivním Sboru Českobratrské církve evangelické. Nezapomíná se ani na tradiční řemesla, jež jsou při různých příležitostech prezentována v historické usedlosti zakoupené obcí pro tyto účely.

Centru obce dominuje evangelický kostel, který v roce 2015 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Okolí kostela tvoří historické jádro obce Ratiboř. Nachází se zde základní škola, farní zahrada a místní hřbitov. V roce 2018 při příležitosti 100. výročí vzniku Československa byl na části farské zahrady založen Parčík svobody. Byla zde odhalena busta Tomáše G. Masaryka a vysazena Lípa svobody.

Obec prochází v posledních letech výraznou proměnou. Ta je viditelná zejména na návsi, která pod vedením akad. Arch. Libora Sošťáka prodělává postupnou revitalizaci. Vedení obce klade dlouhodobě velký důraz na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže. Za těmito účely byly rozšířeny a kompletně zrekonstruovány budovy mateřské a základní školy, školní zahrady a vybudována dětská hřiště.

Ratiboř je vyhlášena společenským životem a zapojením občanů do kulturního a společenského života. V průběhu roku bývají pořádány mnohé společenské akce jako Ratibořský hodový jarmark, Gulášový král či obecní ples. Pro další podporu rozvoje společenských a sociálních aktivit se bude v letošním roce stavět nové Polyfunkční komunitní centrum Ratiboř, které nabídne zázemí obecním spolkům, možnost pořádání společenských a kulturních akcí a najde zde místo i denní stacionář pro seniory a prostory pro terénní službu a osobní asistenci.

V době, kdy jsou společenské aktivity značně omezeny, přišli nadšenci a dobrovolníci s myšlenkou vybudovat v okolí obce okruh s lavičkami s názvem „Lavičky aneb okolo Ratiboře za Valašskou písničkou“. Vznikly tak nové cíle pro příznivce turistiky a procházek na čerstvém vzduchu. Lavičky jsou systematicky rozmístěny okolo celé obce a nabízí pohled na Ratiboř mnohdy z míst, která bychom nikdy nenavštívili.

Ocenění v soutěži Vesnice roku

Za svůj systematický strategický rozvoj a společenský život byla Ratiboř oceněna zlatou stuhou v krajském kole a stříbrným místem v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2019.

1 306

…v listině Václava III. z tohoto roku, lze najít první písemnou zmínku o Ratiboři.

7

...km je vzdálenost do nejbližšího města Vsetín.

1833

...obyvatel žije v Ratiboři (ke dnu 1.1.2015).

18,75

...rozloha obce v km2.

695

… m.n.m. měří nejvyšší vrchol jménem Drastihlava.

 

Sledujte nás i na sociálních sítích