INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Pondělí 6. prosince 2021 a svátek má Mikuláš -0°C | Zítra Benjamin -2°C

Polyfunkční komunitní centrum v Ratiboři

30. září 2020 | Ratiboř

Nadpis článku

Na začátku září 2020 jsme obdrželi vyrozumění z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, že bude podpořena naše dlouho plánovaná stavba komunitního centra u hasičáku.

Ministerstvo přerozdělením financí v programu IROP doplnilo dotační výzvu na komunitní centra a našemu projektu se podařilo uspět.

Byla nám přidělena dotace ve výši 20 000 000 Kč.

Naším nynějším úkolem je aktualizovat časový harmonogram, připravit prováděcí dokumentaci stavby a vypsat elektronické výběrové řízení na dodavatele díla. Tyto práce jsou plánovány na podzim a zimu. Pokud vše bude probíhat bez komplikací, je pravděpodobné zahájení stavby naplánováno na duben 2021. Pro stavbu máme vyřízeno pravomocné stavební povolení, takže z hlediska stavebního úřadu je možné začít kdykoliv. Chci zdůraznit, že provozu stávající budovy se stavba nedotkne. Byt i kadeřnictví zůstávají na svém místě bez jakéhokoliv zásahu. K úpravám bude docházet pouze v přízemí budovy. Celé centrum pak bude ke stávající budově přistavěno.

Co to vlastně polyfunkční komunitní centrum je?

Jedná se o budovu určenou pro spolkovou a kulturní činnost, která se zde musí prolínat se sociálními službami. V našem případě to znamená, že jsme vytvořili projekt budovy, ve které bude společenský sál se zázemím určený pro pořádání kulturních akcí, jako jsou plesy, výstavy, divadelní představení, akce pro děti, také svatby, oslavy atd. Zároveň zde bude druhá část budovy, ve které bude mít zázemí Charita Vsetín pro terénní pracovníky poskytující sociální služby v domácnostech – kancelář, sklady a zároveň zde vznikne denní stacionář pro seniory. Oba hlavní cíle se musí prolínat. V praxi to může třeba znamenat, že divadelní ochotníci zahrají vystoupení pro seniory ve stacionáři nebo děti ze školy či školky budou chodit na návštěvy do stacionáře a budou mít například čtení pohádek s babičkou nebo jim budou senioři vyprávět své životní příběhy...

Nová budova bude plnit několik funkcí

Tou první je náhrada za absenci kulturního domu v naší obci. Od doby, kdy se uzavřela sokolovna a bylo znemožněno pořádat v ní kulturní akce, nemáme kromě sálu zemědělského družstva žádné možnosti. Výstavba nového sálu tak bude pro kulturní a společenský život velkým přínosem.

Druhou a také velmi důležitou funkcí je rozšíření sociálních služeb na našem území.

Stále častěji vidíme v naší obci vozidla Charity či Diakonie Vsetín. Jejich pracovníci pomáhají v domácnostech nemocným a starým lidem. Tito pracovníci však dojíždějí minimálně ze Vsetína. Nemají zde možnost využít zázemí, toalety, sklady. Díky novým prostorám budou sociální služby blíže lidem, kteří je potřebují, a zároveň ošetřovatelky budou mít vytvořeny vhodné podmínky pro usnadnění své práce. Novou službou pak bude denní stacionář pro seniory, umožňující těm, kteří potřebují větší péči a jejichž členové domácnosti musí pracovat, trávit dny ve stacionáři, kde jim bude potřebná péče poskytnuta.

Naším cílem v oblasti sociálních služeb je rozvinout terénní službu a stacionář tak, aby nemocní lidé a senioři nemuseli do různých hospiců a domovů důchodců, ale mohli dožít ve svém domově, mezi svými blízkými a sousedy. Chceme, aby měli tito lidé možnost co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Často se totiž stává, že přesun jinam, takzvané vykořenění, snášejí těžce obzvláště starší lidé. Zakotvení sociálních služeb přímo v obci tak usnadní život seniorům a nemocným. Máme také povinnost vytvořit v komunitním centru jedno pracovní místo sociálního pracovníka, který bude působit v obci jako sociální poradce, pomáhat rodinám zajistit vhodnou službu pro potřebného a koordinovat chod celého polyfunkčního centra.

Pevně věřím, že výstavba centra bude pro naši obec velkým přínosem jak pro kulturní život, tak pro sociální služby, které je potřeba začít rozvíjet.

Martin Žabčík
starosta


Aktualizace březen 2021

Byla dokončena prováděcí projektová dokumentace, finalizuje se rozpočtová příprava tak, aby na konci března bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládané zahájení stavby bylo posunuto na červenec 2021.


Aktualizace červen 2021

V polovině června se rozběhnou přípravné práce v areálu hasičáku. Započne demolice pódia a budou provedeny přeložky vodovodu a kanalizace, které jsou nezbytné pro zahájení stavby komunitního centra. Demolice a přeložky sítí bude obec provádět vlastními silami. Jsou to práce, které jsme schopni zvládnout s obecními zaměstnanci a ušetřit tak nemalé finance.

Zároveň se rozběhlo elektronické výběrové řízení na realizační firmu. Výsledek výběrového řízení bychom měli znát na začátku srpna. Následně započne samotná výstavba nové budovy centra.

 

Fotogalerie 7 fotek

+1

Sledujte nás i na sociálních sítích