INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 23. února 2024 a svátek má Svatopluk 6°C | Zítra Matěj 9°C
CS EN DE

VÝSTAVBA Polyfunkčního komunitního centra v Ratiboři

11. října 2022 | Ratiboř

Nadpis článku

Od podzimu loňského roku probíhá výstavba komunitního centra…

Co to vlastně Polyfunkční komunitní centrum je?

Jedná se o budovu určenou pro spolkovou a kulturní činnost, která se zde musí prolínat se sociálními službami. V našem případě to znamená, že jsme vytvořili projekt budovy, ve které bude společenský sál se zázemím určený pro pořádání kulturních akcí, jako jsou plesy, výstavy, divadelní představení, akce pro děti, také svatby, oslavy atd. Zároveň zde bude druhá část budovy, ve které bude mít zázemí Charita Vsetín pro terénní pracovníky poskytující sociální služby v domácnostech – kancelář, sklady a zároveň zde vznikne denní stacionář pro seniory. Oba hlavní cíle se musí prolínat. V praxi to může třeba znamenat, že divadelní ochotníci zahrají vystoupení pro seniory ve stacionáři nebo děti ze školy či školky budou chodit na návštěvy do stacionáře a budou mít například čtení pohádek s babičkou nebo jim budou senioři vyprávět své životní příběhy…

Nová budova bude plnit několik funkcí

Tou první je náhrada za absenci kulturního domu v naší obci. Od doby, kdy se uzavřela sokolovna a bylo znemožněno pořádat v ní kulturní akce, nemáme kromě sálu zemědělského družstva žádné možnosti. Výstavba nového sálu tak bude pro kulturní a společenský život velkým přínosem.

Druhou a také velmi důležitou funkcí je rozšíření sociálních služeb na našem území.

Stále častěji vidíme v naší obci vozidla Charity či Diakonie Vsetín. Jejich pracovníci pomáhají v domácnostech nemocným a starým lidem. Tito pracovníci však dojíždějí minimálně ze Vsetína. Nemají zde možnost využít zázemí, toalety, sklady. Díky novým prostorám budou sociální služby blíže lidem, kteří je potřebují, a zároveň ošetřovatelky budou mít vytvořeny vhodné podmínky pro usnadnění své práce. Novou službou pak bude denní stacionář pro seniory, umožňující těm, kteří potřebují větší péči a jejichž členové domácnosti musí pracovat, trávit dny ve stacionáři, kde jim bude potřebná péče poskytnuta.

Naším cílem v oblasti sociálních služeb je rozvinout terénní službu a stacionář tak, aby nemocní lidé a senioři nemuseli do různých hospiců a domovů důchodců, ale mohli dožít ve svém domově, mezi svými blízkými a sousedy. Chceme, aby měli tito lidé možnost co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Často se totiž stává, že přesun jinam, takzvané vykořenění, snášejí těžce obzvláště starší lidé. Zakotvení sociálních služeb přímo v obci tak usnadní život seniorům a nemocným. Máme také povinnost vytvořit v komunitním centru jedno pracovní místo sociálního pracovníka, který bude působit v obci jako sociální poradce, pomáhat rodinám zajistit vhodnou službu pro potřebného a koordinovat chod celého polyfunkčního centra.

Pevně věřím, že výstavba centra bude pro naši obec velkým přínosem jak pro kulturní život, tak pro sociální služby, které je potřeba začít rozvíjet.

Polyfunkční komunitní centru navrhli Kamil Mrva Architects
Dodavatelem stavby se stala firma TM Stav, s.r.o.

Martin Žabčík
starosta


Aktualizace září 2020

Ministerstvo přerozdělením financí v programu IROP doplnilo dotační výzvu na komunitní centra a našemu projektu se podařilo uspět. Byla nám přidělena dotace ve výši 20 000 000 Kč.

Naším nynějším úkolem je aktualizovat časový harmonogram, připravit prováděcí dokumentaci stavby a vypsat elektronické výběrové řízení na dodavatele díla. Tyto práce jsou plánovány na podzim a zimu. Pokud vše bude probíhat bez komplikací, je pravděpodobné zahájení stavby naplánováno na duben 2021. Pro stavbu máme vyřízeno pravomocné stavební povolení, takže z hlediska stavebního úřadu je možné začít kdykoliv. Chci zdůraznit, že provozu stávající budovy se stavba nedotkne. Byt i kadeřnictví zůstávají na svém místě bez jakéhokoliv zásahu. K úpravám bude docházet pouze v přízemí budovy. Celé centrum pak bude ke stávající budově přistavěno.


Aktualizace březen 2021

Byla dokončena prováděcí projektová dokumentace, finalizuje se rozpočtová příprava tak, aby na konci března bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládané zahájení stavby bylo posunuto na červenec 2021.


Aktualizace červen 2021

V polovině června se rozběhnou přípravné práce v areálu hasičáku. Započne demolice pódia a budou provedeny přeložky vodovodu a kanalizace, které jsou nezbytné pro zahájení stavby komunitního centra. Demolice a přeložky sítí bude obec provádět vlastními silami. Jsou to práce, které jsme schopni zvládnout s obecními zaměstnanci a ušetřit tak nemalé finance. Zároveň se rozběhlo elektronické výběrové řízení na realizační firmu. Výsledek výběrového řízení bychom měli znát na začátku srpna. Následně započne samotná výstavba nové budovy centra.


Aktualizace září 2021

Výběrové řízení bylo vyhlášeno na konci června a probíhalo dva a půl měsíce. Jelikož se jedná o zakázku nad 6 mil. Kč, máme povinnost výběrové řízení vyhlásit elektronicky na profilu zadavatele a pomocí elektronického nástroje Tendr arena. Lidově řečeno, výzvu zveřejníme na internetu a už jen čekáme, kdo bude mít zájem a přihlásí se. Nemůžeme oslovit žádnou konkrétní firmu a přihlásit se může prakticky kdokoliv napříč Evropskou unií. Zároveň musí být zajištěna transparentnost celého řízení. Tento proces je velmi náročný na administraci a čas, ale bohužel podmínky jsou pevně dány a nelze soutěžit jinak. Před zahájením soutěže i v jejím průběhu jsme prošli kontrolou ze strany poskytovatele dotace. V průběhu tendru se vždy poslední možný den, kdy bylo možné podat dotaz, ozvala nějaká firma s žádostí o doplnění a my jsme byli vždy nuceni prodloužit termín pro podání nabídek. Tak si firmy získávají čas. Tímto způsobem jsme se dostali až na konec srpna, kdy bylo konečně možno řízení ukončit a otevřít přijaté nabídky.

Zájem o tuto zakázku projevily čtyři firmy. Výběrové řízení bylo dokončeno na začátku září a dodavatelem stavby se stala firma TM Stav, s.r.o. Nyní proběhla opět kontrola ze strany poskytovatele dotace a byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby. Následně bylo předáno staveniště a rozběhly se přípravné a výkopové práce. Stavební firma má na realizaci celé akce 12 měsíců od předání staveniště. Proces výběrového řízení, tak jak je nyní nastaven zákonem, je pro obec naší velikosti velmi administrativně i časově náročný, dává prostor spíše firmám, umožňuje jim prodlužovat soutěž, a hlavně nebere ohledy na kvalitu nebo renomé přihlášených zájemců. Můžeme být opravdu rádi, že vítěznou firmou je ověřená společnost s dobrými referencemi a realizovanými stavbami i u nás v obci.

Nyní nastává ta praktičtější stránka a tou je samotná stavba, kdy už budou viditelné výsledky.


Aktualizace březen 2022

Zima byla letos milostivá, a tak stavba probíhá bez velkých omezení prakticky pořád. Do konce března budou dokončeny všechny betonové konstrukce a budou zahájeny práce na střeše hlavního sálu. Hlavní nosná vaznice má délku 18 m. Tyto nadměrné vazné trámy se vyrábějí v Rakousku a budou do obce dopraveny jako nadměrný náklad. Osazení vaznice pak bude zajímavou událostí. Pomalu se budou rozjíždět i práce v interiérech, kde už nastoupí jednotlivé profese. Práce probíhají dle plánovaného harmonogramu bez zpoždění.

Úpravami prochází také část stávající budovy hasičáku, jelikož je nutné novou přístavbu propojit se současným provozem. V prostorách garáží, kde jsme parkovali obecní techniku a byly zde skladovací prostory, dochází k přestavbě WC, šaten a skladů.


Aktualizace červen 2022

V celé budově jsou postupně dokončovány rozvody elektřiny, slaboproudu a kabelové televize. Instalatéři mají dokončeny odpady a rozvody vody. Střecha budovy je již téměř celá pokrytá krytinou, na kterou se již jen namontují sněholamy. Na rovné střeše zadní budovy probíhá osazení komponentů ke vzduchotechnice pro hlavní budovu. Všechny podlahy v budově se nyní izolují podlahovým polystyrenem, na který se pokládá potrubí podlahového topení. Následně budou podlahy zabetonovány a zaleštěny do finální podoby.

Po dokončení podlah v zadní části přijde řada na dokončení vnitřních omítek. Osazení oken a dveří proběhne na přelomu června a července. Celá budova je již zateplena fasádním polystyrenem, natáhlá do lepidla a natřená penetračním nátěrem. Na venkovních stěnách probíhá montáž rastru pro finální modřínovou fasádu. Na nádvoří se připravuje výstavba pergoly a výdejního bufetu. V bývalé hasičské garáži se dokončují omítky a sádrokartonové stropy na WC, v šatnách a skladech. Všechny práce probíhají dle časového harmonogramu.


Aktualizace září 2022

Práce na Komunitním centru se blíží ke konci a stavba dostává svou finální podobu. Do všech okenních portálů a dveří byly naistalovány speciálním robotem skla. Stěny a stropy sálu jsou obkládány euro deskou. Na venkovní fasádě se dokončuje modřínový obklad. Na nádvoří je dostavena pergola, která je již pod střechou a podlahy jsou vylity leštěným betonem. V plném proudu probíhají i terénní úpravy kolem celé budovy. Chodníky a parkoviště se dláždí žulovými odseky. Práce pokračují dle časového harmonogramu tak, aby se vše stihlo dokončit před slavnostním otevřením…


Aktualizace říjen 2022

Zkušební provoz Polyfunkčního komunitního centra byl zahájen kulturním týdnem od úterý 12. 10. 2022 nejprve divadelním představením Dokonalý partner, ve středu následoval Slovácký večer a ve čtvrtek Procházka slavnými muzikály. V pátek 14. 10. 2022 proběhlo oficiální otevření pro pozvané hosty a v sobotu následovalo otevření pro veřejnost v rámci hodového Jarmarku.

 

Fotogalerie 106 fotek

+100

Sledujte nás i na sociálních sítích