INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 29. května 2024 a svátek má Maxmilián 12°C | Zítra Ferdinand 21°C
CS EN DE

Zapomenuté osudy

-
Informace

Zapomenuté osudy

Nadpis článku

Pracovní skupina zaměřená na historické události obce a okolí

Obec Ratiboř vytvořila pracovní skupinu, která vybudovala naučnou stezku s názvem „Zapomenuté osudy“  se zaměřením na historické události a dala si za cíl shromažďovat písemné materiály, dokumenty a fotografie z historie obce. Ujistili jsme se, že se ještě dají získat uvedené materiály, které jsou dnes již vzácné a máme obavu, aby neupadly v zapomnění.

Chtěli bychom proto touto cestou vyzvat všechny, aby nám pomohli obohatit náš obecní archív o nové materiály z historie naší obce. Zajistíme jejich ofotografování a skenování. Zajímají nás hlavně staré fotografie, písemné dokumenty, výstřižky z dobových novin, vyznamenání, potvrzení od partyzánů, výuční listy, potravinové lístky, rukopisné popisy obecních událostí apod. Originály vracíme.

Případné kopie uvedených materiálů nám můžete zasílat na e-mailové adresy:

Bc. Ondřej Haša (ondrej.hasa@googlemail.com)
Roman Babica (babica@leskovec.cz)
PaedDr. et Mgr. Stanislav Haša (hasastanislav@centrum.cz)

Jak vznikla ratibořská naučná stezka Zapomenuté osudy

Prvním iniciátorem projektu na připomenutí některých událostí z období II.světové války naší obce se stal Bc. Ondřej Haša se svým kamarádem Romanem Babicou z Leskovce. Díky příkladné spolupráci s Obecním úřadem v Ratiboři a zejména jeho zájmu rozšířit poznatky o významných událostech obce se započaly práce na dalších informačních panelech. Bylo dohodnuto s grafikem Ing. Štěpánem Janíčkem, že všechny infopanely budou mít jednotnou podobu navazující na panel Vojenského muzea Ludvíka Hynka.

Doposud vznikly tyto panely

  1. Thronus Regis
  2. U staré cesty
  3. Ctibor Čermák
  4. Paseka U Hynků
  5. Jan Maniš
  6. Krutý osud rukojmí

Umístění všech panelů si můžete zobrazit přímo na webu mapy.cz nebo si můžete stáhnout mapku v PDF souboru pro tisk z webu ns.ratibor.cz

Umístění panelů – mapy.cz

Zde je krátký popis průběhu prací na panelech v letech 2019–2020. Chtěli bychom tímto představit naše spolupracovníky a organizace, bez jejichž pomoci bychom si naši práci nedovedli představit. Všem vyjmenovaným patří naše poděkování.

Ctibor Čermák (3)

První informační panel byl dokončen v roce 2019 a popisuje událost na sklonku II. světové války na Zbrankově kopci, kde tragicky zahynul partyzán „Boris“, vlastním jménem Ctibor Čermák. Krátce po umístění panelu do krajiny se s ním měla možnost seznámit i delegace z Hlubokých Mašůvek (rodiště Ctibora Čermáka) v rámci přátelského setkávání ZŠ Ratiboř a ZŠ Hluboké Mašůvky, která mají dlouholetou tradici.

Došlo k výměně desky na pomníku. Původní deska byla již nevzhledná a navíc na ní bylo uvedeno nepřesné datum skonu partyzána. Obecní úřad zabezpečil i zpevnění a úpravu přístupové cesty.

Spolupracovali: VHÚ Praha, Mgr. Zdeněk Pomkla (SOkA Vsetín), PhDr. Tomáš Baletka, PhD (ředitel SOkA Vsetín), Zdeněk Adámek (kronikář Hlubokých Mašůvek), PhDr. Jan Břečka (MZM Brno), badatel Stano Bursa (Bratislava), SOkA Zlín, SOkA Znojmo, PhDr. Jakub Doležal (Archiv Kanceláře prezidenta republiky), Pavel Drábek, Moravské zemské muzeum Brno, Jan Pácal (badatel v oblasti německých jednotek).

Krutý osud rukojmí (6)

Současně se mladí badatelé začali zabývat hledáním místa tragické popravy rukojmích z Vařákových pasek na pomezí Ratiboře a Hošťálkové, která se udála na konci II. světové války.

Po několika marných pokusech vypátrat samotné místo popravy se nakonec podařilo ve spolupráci s panem Josefem Machalou z Ratiboře místo nalézt. Pak již nastala mravenčí práce na získání písemných podkladů o události. Rozvíjela se úvaha, jak místo důstojně označit, aby se stalo pietou a připomínalo krutost válečných událostí. V blízkosti informačního panelu v lese nad potokem byly hroby popravených označeny dřevěnými kříži. Vedle panelu byl instalován pamětní kámen. Prvotním úkolem však bylo zpřístupnění místa a úprava okolí. O zpřístupnění místa se velmi zasloužil pan Ladislav Vojtek se svými dvěma syny. Pokáceli náletové keře a stromy, které se z větší části zeštěpkovaly. Pamětní kámen byl dovezen z kamenolomu v Hošťálkové a dovoz zabezpečil OÚ Hošťálková. Mile nás pak překvapil mimořádný zájem dobrovolných brigádníků, kteří obstarali dokončení úpravy okolí pietního místa, zakopání křížů a umístění infopanelu.

Ve vzájemné spolupráci OÚ Ratiboře a Hošťálkové se dohodlo rozdělení úkolů na zabezpečení odhalení pamětního kamene a pietní vzpomínku na tuto tragickou událost.

Spolupracovali: Josef Machala (Ratiboř), Mgr. Zdeněk Pomkla ( SOkA Vsetín), PhDr. Tomáš Baletka, PhD (ředitel SOkA Vsetín), VHÚ Praha, Petr Laštovica (starosta OÚ Hošťálková), Daniel Čablík (Ratiboř), Mgr. Petr Sehnálek (Muzeum Komenského v Přerově), OÚ Pozděchov, OÚ Lačnov, OÚ Prlov, OÚ Bratřejov, Jiřina Kovářová (farářka z Pozděchova), Jiří Kučera (farář z Valašské Polanky), Pavel Macura (farář z Valašských Klobouk), Blanka Andělová (Vsetín), Mgr. Marie Hrošová (autorka knížky Na každém kroku boj, Vsetín), Milan Orálek (ČSOP Valašské Meziříčí), badatel Jakub Koníček (Bystřice pod Hostýnem), Dušan Janiš (Vsetín), rodina Gargulákova (Prlov), Muzeum regionu Valašsko (Vsetín), Danuše Vaňková (Hošťálková)

Poděkování patří i všem brigádníkům, kteří pomáhali při úpravě pietního místa 7. září 2019.

Jan Maniš (5)

Ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou v Ratiboři jsme zahájili práce na panelu o významném kazateli Janu Manišovi. Textovou část připravila FS ČCE v Ratiboři. Byla navázána spolupráce s Národním archívem v Praze a získáno právo na zveřejnění kopie Tolerančního patentu.

Infopanel pak kresbou možné podoby domku Jana Maniše doplnil Mgr. Igor Haša.

Spolupracovali: FS ČCE v Ratiboři, Mgr. Jitka Křečková (vedoucí Oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí NA Praha), Mgr. Igor Haša (ředitel ZŠ Nový Hrozenkov)

U staré cesty (2)

Na tomto panelu jsou uvedeny nové a zásadní skutečnosti o jménu padlého kpt. Viktora Grekovského – Ševcova, které nově zní kpt. Vitalij Fedorovič Grikovský. A rovněž se začínají prověřovat i nové poznatky o jeho padlém pobočníkovi Pavlu Pimenovovi. Pokud se ještě podaří prověřit další nové poznatky o por. Pavlu Pimenovovi, bude nutné změnit i dosavadní desku na pomníku a uvést skutečná jména padlých ruských partyzánů.

Spolupracovali: VHÚ Praha, Mgr. Zdeněk Pomkla (SOkA Vsetín), PhDr. Tomáš Baletka, PhD (ředitel SOkA Vsetín) Stano Bursa (badatel Bratislava),Pavel Sajenko (badatel Trutnov), Hana Sedláčková (badatelka Loučka), Mojmír Lýsek (badatel Štěpánov u Olomouce), OÚ Loučka, Jitka Stehnová (matrikářka OÚ Kateřinice), Ladislav Sklenský (Ratiboř), rodina Mynaříkova (Ratiboř), rodina Skalická (Ratiboř), Anastázie Králová (Odry).

Paseka U Hynků (4)

Nedaleko od usedlosti Ludvíka Hynka, ve vstupu na jeho paseku, byl instalován panel, který popisuje pohnutý osud pasekářské rodiny Ludvíka Hynka v době II. světové války. Badatelé čerpali poznatky nejen od rodinných příslušníků Hynkovy rodiny, ale i v archívech a dokumentech, které se z období II. světové války dochovaly. Vojenské muzeum v domě Ludvíka Hynka je rovněž významným místem, které dokládá význam odbojové činnosti rodiny.

Spolupracovali: VHÚ Praha, rodina Vackova (Ratiboř), Mgr. Zdeněk Pomkla (SOkA Vsetín), PhDr. Tomáš Baletka, PhD (ředitel SOkA Vsetín), Anna Kulhánková (Ratiboř), Stano Bursa (badatel Bratislava),  Pavel Sajenko (badatel Trutnov), Mgr. Hana Šústková, Ph.D. (Archív města Ostravy), rodina Barbořákova (Ratiboř), Helena Čentéšová (matrikářka OÚ Hošťálková), Bc. Jindřiška Pavúková (Ostrava), JUDr. Petr Švec (dokumentátor Muzea Policie ČR v Praze).

Thronus Regis (1)

Panel, který popisuje událost před 700 lety, kdy v katastru naší obce mohl být vybudován klášter. Zdánlivě jednoduchý záměr, který čerpal z historie byl konzultován  s mnoha odborníky zejména z oblasti historických věd a archivů. Všichni níže jmenovaní poskytli cenné rady a doporučení, za což jim patří poděkování. Okolí infopanelu bude doplněno ještě o dřevěnou skulpturu „Královského trůnu“, kterou se snad podaří realizovat v jarních měsících 2021. Návrh vypracoval akad. arch. Libor Sošťák. Plánujeme zde i zasazení pamětní lípy.

Spolupracovali: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.(vedoucí ÚDU FF UK Praha), prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.(PedF UK Praha), Mgr. Jitka Křečková (vedoucí Oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí NA Praha NA Praha), Mgr. Zdeněk Pomkla (SOkA Vsetín), PhDr. Tomáš Baletka, PhD (ředitel SOkA Vsetín), akad. arch. Libor Sošťák, Mgr. Igor Haša (ředitel ZŠ N. Hrozenkov).

Spolupráce organizační, technická a materiální

Martin Žabčík (starosta obce Ratiboř), Michal Mrlina (místostarosta obce Ratiboř), Radek Děckuláček, Karel Vítek, Zbyněk Petr,  Karin Pešlová (pracovníci OÚ Ratiboř), Jana Vaculíková (Ratiboř), Ing. Oldřich Matula, RNDr. Jan Janíček, Vlastimil Škarpa. Vysokou úroveň grafického ztvárnění a nápadité zpracování obsahu Ing. Štěpánem Janíčkem dodává našim panelům přitažlivost.

V Ratiboři leden 2021
Bc. Ondřej Haša, Roman Babica a PaedDr. et Mgr. Stanislav Haša

Sledujte nás i na sociálních sítích