INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 3. října 2023 a svátek má Bohumil 20°C | Zítra František 16°C
CS EN DE

Poplatky

Poplatky jsou vybírány od 1. 2. 2023, splatné k 30. 6. 2023

Elektronický formulář

Prostřednictvím tohoto elektronického formuláře si od 1. 2. 2023 můžete nechat spočítat veškeré poplatky, které máte zaplatit.

FORMULÁŘ – POPLATKY


Poplatky za občany

Vodné

  • odběr vody za rok 2022 je 44 Kč/m3.

Stočné

  • Dům připojen na kanalizaci a obecní vodovod 17 Kč/m3 s DPH,
  • Dům připojen na obecní kanalizaci s vlastním vodním zdrojem 35 m3/osoba (dle zákona) × 17Kč/m3 s DPH,
  • Dům nepřipojený na obecní kanalizaci – bez poplatku.

Směsný komunální odpad

  • Občan s trvalým pobytem v obci 650 Kč/rok,
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce 650 Kč/dům.

Osvobození a úlevy na směsném komunálním odpadu
dle směrnice č. 1 obce Ratiboř (PDF) a obecně závazné vyhlášky obce Ratiboř č. 2/2022 (PDF)

Poplatek ze psů
(poplatníkem je držitel psa staršího 3 měsíců)

  • za jednoho psa 150 Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
  • osaměle bydlící osoba starší 65 let pobírající invalidní nebo starobní důchod 100 Kč.
Poplatky za podnikající osoby
Kalendář svozu odpadů

Sledujte nás i na sociálních sítích