INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 24. května 2024 a svátek má Jana 18°C | Zítra Viola 21°C
CS EN DE

ZUŠ B-Art

-
Informace

Nadpis článku

ZUŠ B-Art, místo, kde objevujeme sebe sama

Studium u nás ve škole probíhá ve čtyřech uměleckých oborech:

Taneční obor

Žáci tanečního oboru se pomocí hudby a pohybu učí vnímat vlastní tělo. Učitelé jim pomáhají všestranně rozvíjet pohybové schopnosti, obratnost a prostorové cítění, a získávat tak základy k zvládnutí mnoha tanečních technik. Spolu s osvojením správného držení těla a zapojováním jeho jednotlivých částí učíme žáky vyjadřovat své myšlenky a pocity.

Hudební obor

Výuka hudby probíhá individuálně, kdy se děti zdokonalují ve zpěvu nebo hře na hudební nástroj, ale i kolektivně v hudební nauce, která jim pomáhá orientovat se ve formách hudby a jejích zákonitostech. Všechny získané znalosti a dovednosti pak žáky přirozeně posouvají k samostatné hře na nástroj nebo ke zpěvu, a tím v nich probouzejí celoživotní lásku k hudbě. Ve studiu je samozřejmě zahrnuta i hra/zpěv v kapele či komorním souboru, v nichž se žáci učí souhře a reakci na ostatní hudebníky. Naši učitelé jsou muzikanty se zkušenostmi z mnoha hudebních žánrů – klasická a lidová hudba, pop, rock, hip-hop atd.

Literárně-dramatický obor

Studium v literárně-dramatickém oboru se zaměřuje na činnost dramatickou, kde se žáci zdokonalují ve svých komunikačních dovednostech, schopnosti empatie, pohybu na jevišti, postavení těla a práci s dechem. Činnost literární je učí číst texty s porozuměním a postupně je vede k tvorbě vlastní divadelní inscenace. Děti se seznamují s dramaturgickou, režijní i hereckou prací, při čemž rozvíjí svou představivost a jazykovou tvořivost.

Výtvarný obor

Žáci výtvarného oboru se seznamují se základními výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika, modelování, prostorová tvorba) pomocí experimentování, zajímavých postupů, výtvarných her a akční tvorby. Během práce na samostatných úkolech nebo výtvarných řadách z různých oblastí lidského života, historie, přírody, okolního i uměleckého světa společně s žáky rozvíjíme fantazii, zručnost, trpělivost a samostatnost.  Žáci postupně směřují od tematicky řízené tvorby dětí k individuální tvorbě dospívajících.

Naše škola pravidelně pořádá mezinárodní festival současného TANECVALMEZ. Mimo jiné jsme tvůrci baletních představení Sněhurka a sedm trpaslíků, Louskáček, Tanec pralesa a hudebního projektu Tři bratři.

Zajímá vás, co se u nás děje nebo na čem zrovna pracujeme?

Sledujte náš web www.b-artskola.cz a sociální sítě Facebook, Instagram.

Sledujte nás i na sociálních sítích