INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 19. července 2024 a svátek má Čeněk 26°C | Zítra Ilja 26°C
CS EN DE

Malá velká dědina…

Projekt FVE Obec Ratiboř 75 je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Cílem projektu bylo zrealizovat fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 19,80 kWp na střeše budovy obecního úřadu.

Logo projektu FVE Obec Ratiboř 75

Projekt FVE obec Ratiboř 308 je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. Předmětem projektu je instalace FVE o výkonu 19,8 kWp na objektu budovy č.p. 308 v obci Ratiboř.

Logo projektu FVE obec Ratiboř 308

Projekt FVE obec Ratiboř 361 je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. Předmětem projektu je instalace FVE o výkonu 14,85 kWp na budově č.p. 361 v obci Ratiboř.

Logo projektu FVE obec Ratiboř 361

Projekt FVE Obec Ratiboř 412 MŠ je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. Cílem projektu byla realizace FVE o výkonu 19,8 kWp na střeše budovy mateřské školy.

Logo projektu FVE Obec Ratiboř 412 MŠ

Projekt Systém odděleného sběru a svozu bioodpadu v obci Ratiboř je spolufinancován EU. Cílem projektu je vyvořit systém odděleného sběru a svozu, a to díky pořízení 600 kontejnerů na bioodpad k nemovitostem obyvatelů. Zároveň je systém doplněn většími 10 kontejnery o objemu 1100 I. Také byl pořízen svozový prostředek.

Logo projektu Systém odděleného sběru a svozu bioodpadu v obci Ratiboř

Projekt Hasičská zbrojnice Ratiboř je spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s.

Logo projektu Hasičská zbrojnice Ratiboř

Projekt Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866) je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Zaměstnanost.

Logo projektu Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností

Projekt POLYFUNKČNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM V RATIBOŘI je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost služeb v obci Ratiboř a jejím okolí vedoucích k sociální inkluzi cílových osob do společnosti prostřednictvím přístavby nového polyfunkčního komunitního centra.

Logo projektu Polyfunkční komunitní centrum v Ratiboři

Projekt Sběrný dvůr v obci Ratiboř – III. etapa je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

Logo projektu Sběrný dvůr v obci Ratiboř – III. etapa
Projekt PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE RATIBOŘ (registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012594) – předmětem podpory je doplnění a upgrade lokálního varovného systému s doplněním údajů do povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů…
Logo projektu Protipovodňová opatření obce Ratiboř

Projekt ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU ZŠ RATIBOŘ je spolufinancován Státním fondem životního prostřední České republiky (www.sfzp.cz) na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (www.mzp.cz).

Logo projektu Zahrada v přírodním stylu ZŠ Ratiboř

Akce a události

Videozpravodaj

Zpravodaj

Nepřehlédněte

Instagram #obecratibor

Sledujte nás i na sociálních sítích