INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 13. srpna 2022 a svátek má Alena 21°C | Zítra Alan 21°C
CS EN DE

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

8. dubna 2021 | Základní škola

Nadpis článku

1. fáze v týdnu od 12. 4. 2021 (prezenční výuka pro 3., 4. a 5. třídu, distanční výuka pro 1. a 2. třídu), 2. fáze od 19. 4. 2021 (prezenční výuka pro 1. a 2. třídu, distanční výuka pro 3., 4. a 5. třídu). Žáci se budou účastnit výuky v rotacích celých tříd (celá třída týden doma, týden ve škole).

Škola bude pro žáky v prezenční výuce otevřena od 7.40 h
 • Při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce.
 • Povinnost ochrany nosu a úst je po celou dobu pobytu ve škole – zdravotnická obličejová maska (rouška) splňující standardy MO MZd. Nutno mít k dispozici náhradní.
 • Žák se po příchodu do školy co nejrychleji přesune ze šatny do třídy, usedne na své místo a zbytečně se nepohybuje po třídě. Vyčkává na pokyny vyučujícího.
 • Výuka ve škole probíhá dle klasického rozvrhu, při distanční výuce (doma) dle stávajícího online rozvrhu (může dojít k drobným změnám).
Samotestování žáků neinvazivními antigenními testy na Covid-19
 • 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek v kmenové třídě společně před zahájením výuky,
 • v případě testování žáků 1. a 2. ročníků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit),
 • více informací na odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Škola však poskytne přiměřenou studijní podporu - např. posílání týdenních plánů.

V případě, že žák vykazuje některou z těchto známek onemocnění, nebude mu umožněna prezenční výuka:
 • zvýšená tělesná teplota,
 • suchý kašel,
 • dušnost,
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem),
 • ztráta chuti a čichu,
 • bolest v krku,
 • bolest svalů a kloubů,
 • rýmu/ucpaný nos,
 • bolest hlavy.
Stravování
 • Stravování ve školní jídelně bude zajištěno pro žáky v prezenční výuce. Žákům na distanční výuce bude oběd automaticky odhlášen.
 • Od následujícího dne je již povinností rodičů, aby si obědy v případě nepřítomnosti žáka odhlašovali sami, nebo kontaktovali vedoucí školní jídelny, a to vždy do 10,00 hodin předcházejícího dne.
 • V době distanční výuky mohou žáci odebírat dotované obědy u okna školní jídelny v době 11.00–11.30 h.
 • Kontakt na jídelnu: 571 116 503.

Školní družina a školní klub fungují v klasickém režimu

Sledujte nás i na sociálních sítích