INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 15. srpna 2022 a svátek má Hana 27°C | Zítra Jáchym 28°C
CS EN DE

Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Nadpis článku

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písmeno a) a c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v souladu s ustanovením § 115a) vodního zákona, ve veřejném zájmu z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí a poklesu hladin povrchových vod na hranici hydrologického sucha, bez náhrady

s účinností od 25.7.2022 do odvolání

zakazuje
nakládání s povrchovými vodami
:


I. podle ustanovení § 6 odst. 4 a § 105 odst.1 vodního zákona zakazuje obecné
nakládání s povrchovými vodami z těchto vodních toků ve správním
obvodu města Vsetína
Vsetínská Bečva
Jasenický potok
Jasenka
Rokytenka
Semetínský potok
Vsetínský náhon
včetně jejich přítoků.
II. podle ustanovení § 109 odst. 1 a § 106 odst. 1 vodního zákona zakazuje
odběry povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP
Vsetín, s výjimkou povolených odběrů pro vodárenské účely a pro
napájení hospodářských zvířat.

Sledujte nás i na sociálních sítích