INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Úterý 20. dubna 2021 a svátek má Marcela 8°C | Zítra Alexandra 13°C

500 let evropské reformace

11. září 2017 | Sbor ČCE

Nadpis článku

Neděle 10. září 2017 byla pro evangelický sbor v Ratiboři i pro obec Ratiboř zcela mimořádným dnem.

Konala se zde celorepubliková slavnost k 500. výročí Evropské reformace, kterou odstartoval německý reformátor Martin Luther vyvěšením 95 protestních tezí na vrata wittenberského zámeckého kostela.

Již před začátkem bohoslužeb zval do ratibořského chrámu hudbou dechový soubor z Oldřichovic. Bohoslužby vedla paní farářka Jarmila Wiera Jelinek a kázal při nich synodní senior ČCE Daniel Ženatý. V průběhu bohoslužeb byla vysluhována Večeře Páně. Hrou na varhany posloužila profesorka Ester Moravetzová a společný zpěv doplňoval zlínský pěvecký sbor ECHO pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Mocný zpěv více než šesti set účastníků slavnosti vypovídal o významu události. V přímém přenosu bohoslužby vysílal Český rozhlas na stanici Vltava.

Posíleni valašskou kyselicí, gulášem a frgály se účastníci mohli podílet na sázení jabloně na farské zahradě nebo jít na komentovanou procházku na ratibořský „Slavín“, kde jsou pochováni faráři a učitelé, kteří pro obec mnoho udělali.

Odpolední program začal koncertem Zvonků Dobré zprávy a pozdravy domácích i zahraničních hostů. Poté následovalo divadelní představení „Xantipa reformace“ o Lutherově manželce Kateřině z Bory. Konver- zační hra, nacvičená skupinou mládeže, zobrazila několik epizod ze života této moudré ženy, která byla svému muži oporou.

Program pokračoval přednáškou Ondřeje Macka, faráře z Nosislavi, který se životem a dílem Martina Luthera dlouhodobě zabývá. Završením slavnosti bylo vystoupení místního pěveckého sboru a vzpomínkové slovo ratibořského rodáka a pamětníka – faráře Miroslava Frydrycha.

Po celé odpoledne bylo možné navštívit další část programu – výstavu obrazů Lydie Férové, která ilustrovala knihu pro děti o Martinu Lutherovi, nebo interaktivní dílnu pro děti všeho věku. Na stáncích byly ke koupení publikace vydané k výročí reformace i další literatura, trička a upomínkové předměty. Místní ženy předvedly ukázky svých zajímavých ručních prací a na zahradě hrála cimbálová muzika a zpívali Kosáci.

Slavnost pořádala Českobratrská církev evangelická a místní ratibořský sbor ve spolupráci s Obcí Ratiboř. Na přípravách a zdárném průběhu slavnosti se podílelo více než 50 dobrovolníků v čele s místostarostou a místokurátorem panem Martinem Žabčíkem a paní Marií Sušňovou. Jim všem patří obrovský dík, protože bez jejich obětavého nasazení a úsilí by se tato slavnost jen stěží mohla uskutečnit. Poděkování patří také lidem z okolních sborů, kteří přispěli pečenými dobrotami
a jinými dary. Navzdory nepříznivým předpovědím meteorologů nám přálo i počasí. Celá slavnost byla úžasným zážitkem nejen pro nás Ratibořské, ale i pro ostatní hosty, kteří k nám přijeli z celé republiky i ze zahraničí. Věříme, že si z Ratiboře odváželi ty nejlepší dojmy.

Růžena Hříbková

Fotogalerie 51 fotek

+45

Sledujte nás i na sociálních sítích