INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Středa 1. prosince 2021 a svátek má Iva 2°C | Zítra Blanka 4°C

Do sběrného dvora už jen s odpadovou kartou

31. května 2021 | Odpadový systém

Nadpis článku

Od 1. 6. 2021 si, při každé návštěvě sběrného dvora, nezapomeňte vzít svou odpadovou kartu!

Proč odpadové karty?

Zavedení odpadové karty je jedním z kroků, kterými chce obec modernizovat a zefektivnit své odpadové hospodářství. Chceme tak zpřehlednit evidenci a splnit legislativní podmínky, které nám nastavuje nový zákon o odpadech, a zároveň postupně zefektivnit celý systém sběru odpadů.

Jak bude ukládání odpadu na sběrný dvůr fungovat?

Odpadová karta slouží k identifikaci domácnosti ve sběrném dvoře (dále jen „SD“) při odevzdání jakéhokoliv odpadu. Po příjezdu do SD předložíte zaměstnanci SD tuto kartu (nikoliv občanský průkaz, jak tomu bylo dříve). Zaměstnanec SD ji pomocí speciální čtečky načte do evidenčního systému, a tím automaticky propojí obyvatele s množstvím i druhem odevzdaného odpadu. Tento systém obci v mnoha ohledech ušetří administraci a zrychlí provoz SD. Upozorňujeme, že od 1. 6. 2021 bude možné odpad do SD odevzdat jen s odpadovou kartou, která je přenosná pouze v rámci jedné domácnosti.

Jak postupovat pří ztrátě odpadové karty?

Ztrátu neprodleně nahlaste na Obecní úřad Ratiboř osobně nebo telefonicky 571 442 090.  Karta bude zablokována a novou bude možné vystavit za poplatek 100 Kč.

Co všechno lze do sběrného dvoru vyvážet?
 • Papír, karton
 • Plast
 • Sklo
 • Kov
 • Malé a velké elektro
 • Zářivky a žárovky
 • Textil
 • Objemný odpad
 • Pneumatiky
 • Vyjetý olej
 • Použité kuchyňské oleje a tuky
 • Barvy, lepidla a jejich obaly
 • Materiály obsahující azbest
 • Stavební a demoliční odpad
 • Bioodpad a dřevo

Větší množství nebezpečného (azbest, eternit atd.) a stavebního odpadu nutno konzultovat na tel. 603 505 096.

Všechen odpad dovezený do sběrného dvoru musí být roztříděný!
Prosíme všechny, aby po příjezdu do areálu dodržovali pokyny obsluhy.

Sledujte nás i na sociálních sítích