INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 5. února 2023 a svátek má Dobromila -5°C | Zítra Vanda -5°C
CS EN DE

Úřední deska

Dražební vyhláška č.j. 229 EXD 1/23-1

Dokument je archivován

Nadpis článku

Usnesení o nařízení dražebního jednání

(dražební vyhláška)

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Daněk, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem Vrbová č.p. 655, Ústí nad Orlicí, 562 01, na základě smlouvy o další činnosti exekutora, provedení veřejné dražby dobrovolné, uzavřené dne 16.01.2023 mezi jím a obchodní korporací

Bryfili, s.r.o., IČ 14256908, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha,

jako vlastníkem dražené nemovité věci

vydává, v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 76 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.")

tuto dražební vyhlášku

usnesení o nařízení dražebního jednání

(dražební vyhláška)

I. Dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.portaldrazeb.cz, na této adrese je možnost dražbu sledovat.

Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 29.03.2023 v 10:00 hod.

(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 29.03.2023 ve 10:30 hod.

Soubory ke stažení

Dražební vyhláška

Sledujte nás i na sociálních sítích