INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 13. srpna 2022 a svátek má Alena 21°C | Zítra Alan 21°C
CS EN DE

Aktuální vládní opatření a dokumenty ke stažení

28. února 2021 | Ratiboř

Nadpis článku

Od pondělí 1. března začne platit řada nových omezení proti šíření koronaviru. Zákaz opustit okres, zavřené školky, respirátor i v práci a venku…

Aktualizováno 28. 2. 2021 včetně dokumentů ke stažení níže:
– vzor čestného prohlášení
– formulář pro cesty mimo práci
– potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce
+ otázky a odpovědi


Bude zakázáno opouštět území okresu s výjimkou cesty do práce či k lékaři. Pobyt v přírodě a sport bude už možný jen v rámci obce. Zavírají se některé další obchody a služby, základní a mateřské školy. Mění se také pravidla pro nošení roušek či respirátorů.

Pohyb lidí a shromažďování

 • od 1. března: zákaz opouštět území okresu, na jehož území má člověk trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou je zásadní důvod, například cesta do zaměstnání, k lékaři nebo k zajištění péče o děti či zvířata, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na pohřbu apod. Dodržování omezení pohybu bude namátkově kontrolovat policie, včetně cest vlaky či autobusy. Hlavní město Praha je jediný okres.
 • od 1. března: lidé mohou pobývat i na vlastní chatě či chalupě, ale musí tam zůstat nepřetržitě po celé tři týdny, v objektu mohou být spolu jen členové jedné domácnosti
 • od 1. března: pro cesty do práce mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Nákupy budou možné pouze v příslušném okresu, a to v nezbytném počtu lidí.
 • od 1. března: povoleny jsou cesty do přírody a sportování, ale jen na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště, nikoli celého okresu. Spolu mohou být jen členové jedné domácnosti. Praha a další členěná města jsou vždy jednou obcí, pohyb mezi městskými částmi není omezen.
 • od 1. března: návštěvy příbuzných nejsou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče
 • zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin s výjimou cest do zaměstnání, výkonu povolání, neodkladných cest (kvůli ochraně života, zdraví, majetku), venčení psů do 500 metrů od místa bydliště a cest zpět domů
 • v době od 5 do 21 hodin jsou povolené pouze cesty do zaměstnání, na nákup zboží nebo za službami, k lékaři, k zajištění péče o děti či zvířata, do přírody nebo za sportem venku jen v rámci obce
 • lidé musí omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti
 • lidé mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše ve dvou s výjimkou členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků při poskytování vzdělávání. Lidé musí zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
 • zaměstnavatelé musí využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat ve svém bydlišti
 • divadla, kina nebo koncertní sály zůstávají nadále zavřené pro diváky, dále platí organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Zavřena jsou muzea, galerie či památky
 • svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15 účastníky. U bohoslužeb platí povinnost, aby sedící účastníci měli mezi sebou v jedné řadě rozestup dva metry, naplněno může být maximálně 10 procent kapacity. Platí zákaz hromadného zpěvu
 • okresy Cheb, Sokolov a Trutnov jsou do 28. února uzavřeny: lidé s trvalým pobytem nebo bydlištěm v okresu nesmí opustit území tohoto okresu, ostatní lidé nesmí do těchto okresů vstoupit ani se v nich pohybovat či pobývat. Výjimkou jsou například cesty do a ze zaměstnání nebo školy, zásobování, veřejná doprava, vyřízení neodkladných záležitostí, nezbytná cesta k lékaři či veterináři, cesty na svatbu či pohřeb apod. Na hranicích okresů kontroluje dodržování opatření policie, lidé musí prokázat důvod k využití stanovených výjimek.

Nošení roušky/respirátoru

 • je zakázán pohyb a pobyt bez ochrany nosu a úst, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (například některé typy nanoroušek či šátků), splňující všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % (například FFP2, KN95), dále zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC
 • nosit respirátor nebo podobnou ochranu je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, dále na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce. Mimo zastavěné území pak na místech, kde jsou na stejném místě a ve stejný čas alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.
 • respirátor nebo obdobný prostředek je povinný ve vnitřních prostorách prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči, zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, dále v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pouze pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti)
 • děti od 2 do 15 let mohou nosit typ ochrany stanovený pro vnitřní prostory staveb (tj. například zdravotnickou roušku) i na ostatních místech uvedených v předchozím odstavci
 • zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci respirátory nebo obdobnou ochranu v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Výjimkou je, pokud zaměstnanec v pracovní době nepřichází do kontaktu s jinými osobami.
 • ve výjimečných případech - kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele - je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů
 • z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), soudci, přísedící, státní zástupci apod., moderátoři a redaktoři, sportovce nebo cvičící osoby. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.

Obchody a služby

 • otevřené mohou být jen základní obchody a služby - prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, servisy telefonů a počítačů, prodejny krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb
 • od 1. března se nově musí uzavřít některé obchody a služby - prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, prodejny malých domácích zvířat, provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, provozovny oprav a údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, zámečnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem
 • v obchodech nesmí být více zákazníků, než je jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní plochy. Zákazníci by měli dodržovat dvoumetrové rozestupy (pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven má několik výjimek: u těch malých do 15 metrů čtverečních se limit zákazníků nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nepočítají děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nesmí provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob)
 • v nákupních centrech platí zákaz provozu dětských koutků a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. Stravovací zařízení v rámci obchodních center mohou fungovat jen přes okénko.
 • prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách je zakázán. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně
 • holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a provozovny obdobných služeb jsou zavřené
 • knihovny mohou knihy půjčovat a přijímat zpět přes výdejní okénko nebo bezkontaktně
 • od 1. března je znovu omezen provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče , lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění

Sport

 • je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb i venkovních sportovišť (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), tanečních studií, posiloven a fitness center
 • je zakázán provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb
 • lyžařské areály musí být zavřené, lanovky a vleky nesmí vozit kromě lyžařů ani pěší. Výjimkou je provoz pro zajištění zásobování, zajištění dopravní obslužnosti nebo potřeby složek Integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, záchranná služba, horská služba atd.)
 • profesionální sportovní soutěže jsou povoleny ve specifickém režimu a bez diváků, amatérské soutěže jsou zakázány. Ministerstvo zdravotnictví může stanovit závazné podmínky pro jinak zakázané hromadné akce "v důležitém státním zájmu" nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.
 • ministerstvo důrazně doporučilo provozovatelům uzavřít dětská hřiště

Restaurace a hotely

 • restaurace či kavárny musí mít zavřeno, fungovat mohou jen výdejní okénka, zakázán je prodej alkoholu ke konzumaci na veřejnosti
 • hotely či penziony musí mít zavřeno pro turistické pobyty, povoleno je ubytovávat pouze hosty na služebních cestách, pokud je to nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (účel musí člověk prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel musí potvrzení vyžadovat a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby)
 • ubytovat se mohou lidé s nařízenou izolací nebo karanténou a také cizinci, kteří nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu

Školy

 • od 1. března jsou zavřeny všechny typy škol, do škol přestanou chodit i žáci prvních a druhých tříd, zavřou se speciální školy
 • od 1. března jsou zavřeny i všechny mateřské školy, dětské skupiny a další zařízení pro předškolní děti
 • otevřené mohou zůstat jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému
 • distanční výuka je na všech typech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Možné budou pouze individuální konzultace.
 • studenti mohou pobývat na internátech a kolejích
 • zakázány jsou školy v přírodě

Úřady

 • úřady už mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin
 • úřady upřednostňují písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, pokud je to možné, možnost osobního kontaktu ale úřady musí zachovat
 • propadlým řidičským průkazům se prodlužuje platnost, doklady tak nebude nutné měnit. Podmínkou je, že platnost dokladu vypršela v době, kdy v Česku platil nouzový stav (tj. od 5. října 2020). Opatření zatím platí po dobu nouzového stavu.

Zdravotnická a sociální zařízení

 • platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče, výjimkou je přítomnost otce u porodu, návštěva dětí a pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění
 • přítomnost u porodu je povolena jen při splnění několika podmínek: jde o rodiče dítěte nebo osobu žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, je zamezen kontakt s ostatními rodičkami, podrobí se měření teploty před vstupem, která musí být nižší než 37,0 stupně Celsia, nesmí mít příznaky nemoci covid-19, používá minimálně chirurgickou roušku (nikoli látkovou)
 • povoleny jsou návštěvy v domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb. Podmínkou je kromě respirátoru nejméně třídy FFP2 nebo KN95 také negativní výsledek testu na covid-19. Za stejných podmínek jsou aktuálně povoleny v zařízeních dlouhodobé a následné péče, tedy například léčebnách dlouhodobě nemocných, hospicech, psychiatrických nemocnicích nebo rehabilitačních ústavech.

Příjezd do Česka

 • je zakázán pobyt cizinců na území České republiky, pokud po 30. lednu přicestovali z jiného důvodu než povolují výjimky (např. zaměstnání či podnikání, zásobování, nezbytné cesty za rodinou, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na svatbě či pohřbu apod.) nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví
 • člověk, který pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech ve státech, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu covidu-19, musí před vstupem do Česka vyplnit on-line příjezdový formulář a do 5 dnů od vstupu na území Česka se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu. U nezbytných cest (ne pro cesty za rekreací, lyžováním, zábavou apod.) je prodloužená možnost cestovat bez povinnosti vyplnění formuláře a podrobení se testu z 12 na 24 hodin.
 • při přechodu státní hranice se musí člověk podrobit kontrole na příznaky covidu-19, pokud se u něj potvrdí, musí spolupracovat se zdravotníky při odběru vzorku
 • v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) musí člověk neprodleně oznámit tuto skutečnost na dálku (například telefonicky či e-mailem) svému praktickému lékaři

Plná znění všech opatření jsou zveřejněna na stránkách Vlády ČR nebo Covid Portálu covid.gov.cz
Článek je převzatý z informačního portálu Aktuálně.cz

Sledujte nás i na sociálních sítích