INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Středa 1. prosince 2021 a svátek má Iva 1°C | Zítra Blanka 4°C

17. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

15. února 2021 | Ratiboř

Nadpis článku

Jednání se konalo v pondělí 22. 2. 2021 od 16 h v zasedací místnosti OÚ Ratiboř.

Výpis z 17. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové opatření č. 10/2020
 • Otevření ZŠ po ukončení nouzového stavu
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
 • Majetkoprávní vyrovnání pozemku silnice II/437
 • Zřízení věcného břemeně služebnosti a smlouvu o nájmu  č. 942/5/2021
 • Zřízení věcného břemeně služebnosti a smlouvu o nájmu  č. 942/4/2021
 • Odprodej pozemku par.č. 1860/2 v k.ú. Ratiboř u Vsetína
 • Přidělení bytu č. 2 v domě č.p. 337  
 • Přidělení bytu č. 2 v domě č.p. 21  
 • Ceník strojů
 • Nákup par. č. 2557 v kú Ratiboř u Vsetína o výměře 1072 m
 • Smlouvu o smlouvě budoucí č. IZ 12-8002133/5

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Investiční akce
  – Oprava komunikací po kůrovcové kalamitě
  – Opravy komunikací po povodni (Hološín, Borčí)
  – Oprava mostku u „Zahradníků“
  – SDH (nové kalové čerpadlo, proudnice, fukar)
  – Příprava řízení na lesní techniku PGRLF
  – Varovný systém a rozhlas
  – Sběrný dvůr III. etapa
  – Komunitní centrum
 • Změny v odpadovém hospodářství
 • Opravu bagru
 • Změnu hodin pro veřejnost pobočky České pošty v Ratiboři
 • Roční zprávu policie ČR

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost města Valašské Meziříčí o příspěvek na plaveckou školu Valašské Meziříčí, p.o.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích