INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je neděle 26. června 2022 a svátek má Adriana 28°C | Zítra Ladislav 29°C
CS EN DE

Rozhledna na Křížovém

9. června 2020 | Ratiboř

Nadpis článku

Projekt rozhledny na Křížovém opět ožívá

Znovu se objevila možnost získat finance na výstavbu rozhledny na Křížovém. Existuje program na rozvoj cestovního ruchu, ze kterého by se daly čerpat finance. Zásadní ale je, že pozemek na vrcholu Křížový patří městu Vsetín. Oslovili jsme tedy pana starostu Jiřího Růžičku a nabídli městu Vsetín partnerství v tomto projektu. Město naši nabídku přijalo a dohodli jsme se, že projekt pojmeme jako společnou akci. Město Vsetín poskytne pozemek, který je na ratibořském katastru a bude se podílet na výstavbě a spolufinancování rozhledny rovným dílem. Do financování stavby rozhledny se bude moci zapojit i veřejnost. Plánujeme dražbu jednotlivých schodů a předprodej vstupenek na slavnostní otevření. Vše budeme postupně vyhlašovat.

S akad. arch. Liborem Sošťákem jsme zahájili aktualizaci stavební studie. Projekt je ve fázi přípravy na žádost o stavební povolení. Město Vsetín zároveň připravuje způsob spolufinancování. Všemu musí ještě předcházet úprava v územním plánu, jelikož parcela, která je pro rozhlednu na vrcholu Křížový nyní vymezena, je na nevhodném místě se špatným výhledem. Je tedy nutné její posunutí právě na parcelu města. S výstavbou zároveň souhlasí i Baťovy lesy, které vlastní sousední pozemek.

Trojúhelníkový půdorys plánované rozhledny
Dohledy z výšky vyhlídky plánované rozhledny

Více o historii projektu rozhledny popisuje akad. arch. Libor Sošťák:

Historie

V historii bylo okolí zamýšlené stavby rozhledny na Křížovém vrchu spojeno s velkými záměry českého krále Václava III. Na počátku 14. století uvažoval český král Václav III. o založení cisterciáckého kláštera, který měl být pojmenován „Thronus regis“ (Králův trůn), aby posílil královskou moc a kolonizaci v těchto dosud málo obydlených moravských končinách. Klášter měl být založen na soutoku potoka Ratibořky a řeky Bečvy. Roku 1306 však byl král Václav III. v Olomouci zavražděn a z velkolepého plánu rychle sešlo.

Vsetínsko a templáři

O možném strážním bodu templářů na vrchu Křížový v historických pramenech žádná zmínka není, dochovaly se totiž jen dvě templářské listiny vztahující se k našemu kraji. První z nich je listina z roku 1297, kde je zaznamenáno, že jistý Protiva z Doubravice daroval templářskému mistru Ekkovi blíže neurčené statky, ležící po obou březích řeky Bečvy („Beyc“), které získal od krále. Z druhé listiny víme, že templářskému řádu krátce patřil i Vsetín s okolní krajinou, kterou řád začal kolonizovat, a vystavěl si nedaleko jednoduchý hrad Freundsberg. Rozvaliny hradu jsou na vrchu zvaném Zámčisko na hřbetu Klenov. Tento hrad převzal od templářského mistra Ekka do nájmu roku 1308 Vok I. z Kravař, majitel vsetínského panství. Z praktického hlediska mohl Křížový sloužit jako strážní pozorovatelna pro templáře. Ačkoli je odvození názvu vrchu od templářského rovno-ramenného kříže pouhou spekulací a legendou, je právě tato legenda hlavním impulsem a inspirací pro vytvoření formy kamenné rozhledny připomínající věž domnělého strážního hradu na tomto tajemném místě.

Martin Žabčík / starosta,
akad. arch. Libor Sošťák / autor projektu

Níže video – panorama z výšky vyhlídky plánované rozhledny ze dne 14. 1. 2020, kdy probíhalo zaměřování pozemků a vybírání nejvhodnějšího místa pro umístění rozhledny.

Fotogalerie 3 fotek

Sledujte nás i na sociálních sítích