INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je neděle 26. června 2022 a svátek má Adriana 26°C | Zítra Ladislav 29°C
CS EN DE

Oprava místních komunikací a výstavba chodníků

16. prosince 2019 | Ratiboř

Nadpis článku

V průběhu letních měsíců pokračujeme v opravách a dláždění chodníků.

Červenec 2019

Momentálně jsme začali chodníkem od Malučkých směrem k Jednotě a budeme pokračovat chodníkem kolem parko- vacího stání od obecního úřadu k lávce, kde v současné době chodník není vůbec schůdný. Dále nás čeká pokládka na horním konci od autobusové zastávky směrem k Hříbkům. V této lokalitě je potřeba zvednout zadní obrubu a chodník následně zadláždit. Poslední úsek bude od Jednoty po obecní úřad kolem sokolovny. Nedokážu zaručit, že se podaří všechny tyto jmenované lokality zrekonstruovat v letošním roce, ale budeme se o to snažit.


Aktualizace prosinec 2019

V průběhu listopadu byla dokončena druhá etapa oprav místní komunikace na dolním konci od Žabčíků po hlavní silnici
a celá ulice od mostu nad Stavebninama až po cyklostezku.

V první letní etapě byly nově vyasfaltovány cesty od Sošťáků včetně ulic pod Skalkou. Zároveň jsme podmínili přebrání hotového díla opravou kanalizačních vpustí, které nebyly dobře provedeny. Jejich opravu zajistila firma Swietelsky. Celá akce vyšla na 5 122 711 Kč a 70 % částky hradilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokračujeme taky ve výstavbě chodníků. Do Vánoc bychom chtěli dokončit vydláždění nejvytíženějšího úseku ve středu obce od obchodu u Karolů po lávku. Následovat by mělo zatrubnění příkopy a uložení nového chodníku od autobusové zastávky na dolním konci směrem k centru obce.


Aktualizace březen 2020

V průběhu jara se rozběhnou práce na opravě místních komunikací Dvorca, Červené, Sušírna.

Tato akce byla podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj částkou 4 090 463 Kč, což je 70 % z celkové částky. Obec doplatí vlastní podíl ve výši 1 753 055 Kč. Ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu firma SWIETELSKY stavební s.r.o., se kterou byla následně podepsána smlouva. Na již zmíněných komunikacích budou zpevněny krajnice, doplněny odtokové žlaby, reverda a budou osazeny nové betonové vpusti a mříže. Následně budou komunikace opatřeny novým asfaltovým povrchem. Realizace akce je plánována do konce října letošního roku. V Červených bude komunikace opravena od hlavní silnice do Kateřinic až po bývalou skládku nad rybníkem. Komunikace na Dvorca bude opravena taktéž od hlavní silnice v celém úseku, který je doposud penetrovaný. U Sušírny musí být vyřešena drenáž z horní strany komunikace a následně bude opravena od Žabčíků až po napojení na hranici obce Hošťálková.


Aktualizace červen 2020

Opravy místních komunikací jsou v plném proudu. Hotová je již komunikace směrem na Dvorca. V úseku od Uhříků až na Dvorca došlo ke zpevnění krajnic a bylo osazeno deset nových reverd (železný žlab pro odvod vody z cesty). Komunikace byla opatřena novým asfaltovým povrchem. Došlo taky k vybudování nového propustku potůčku pod cestou a vyčištění koryta.

Práce na opravách komunikací se přesunuly do Červených, kde právě probíhá příprava na pokládku asfaltu. Bylo zde provedeno zatrubnění příkopy a vyměňují se odvodňovací žlaby. Dalším již opraveným úsekem je místní komunikace mezi Růžičky a Vítky. Zde již při rekonstrukci silnice II/437 byla provedena protipovodňová opatření a chybělo jen položení nového asfaltu. Je to jedna z nejčastěji vyplavených ulic při bleskových povodních. Snad se těmito opatřeními podaří uchránit od přívalové vody rodinné domy v dolní části této ulice.


Aktualizace září 2020

Během léta proběhla finální fáze oprav místní komunikace v Červených. Cesta byla v úseku od hlavní cesty až po skládku dřeva (včetně odbočky k mysliveckému výletišti) opatřena novým asfaltovým povrchem a byly do ní osazeny tři horské vpusti a pět nových reverd, které slouží k odvodu vody. V dolním úseku od hlavní cesty až po výpusť rybníka se osadilo 200 m nových odvodňovacích žlabů. Nyní se práce přesunuly na komunikaci k Sušírně, kde se kvůli velkému množství vody vytékající z luk provádí odvodnění zakopáním drenážního potrubí. Po celkových přípravách by měla proběhnout v průběhu měsíce října pokládka nového asfaltového povrchu.

V průběhu prázdnin pokračovala rekonstrukce nových chodníků. Záměrně jsme započali v nejfrekventovanějším úseku od obecního úřadu po křižovatku u Jednoty, kde je největší pohyb chodců. Vyřešil se tak nejrizikovější úsek kolem tělocvičny. Nyní se s výstavbou pokračuje na horním konci od autobusové zastávky směrem k Hříbkům, kde se v celém úseku předělává zadní obruba a následně bude položena nová dlažba.

Všem občanům děkujeme za trpělivost a pochopení.


Aktualizace prosinec 2020

Na konci měsíce listopadu se finišovalo s rekonstrukcí místních komunikací v naší obci. Jakmile byly položeny odvodňovací drenáže, mohl přijít na řadu asfaltový povrch a cesta Na Sušírně až po hranici s Hošťálkovou získala nový kabát.

Na horním konci na sjezdech u Bortlů a Heriánů došlo k opravě poničených částí vozovky a ulice u Adámků byla celá nově přeasfaltována.

Rekonstrukce chodníků pokračuje na horním konci. K dnešnímu dni je dokončen úsek od mostu po Hříbkovy, kde byly zabetonovány nové obruby a uložena dlažba. Stejně jako ve středu obce, i zde jsme v zastávkovém prostoru zvolili odlišnou skladbu dlažby včetně ohraničení žulovými kostkami, aby nebyly chodníky v celé obci jenom šedé. Dále pokračujeme v rekonstrukci na horním konci od Vráželů ke křižovatce u Zubíků. Pokud počasí dovolí, rádi bychom tento úsek dokončili do konce roku.


Aktualizace březen 2021

Hned jak nám počasí dovolilo, tak jsme se pustili do prací na chodníku v úseku podél fotbalového hřiště. Vyměnily se zadní obruby a nyní bude položena nová dlažba. V místech zúžení chodníků vznikly prostory na výsadbu zeleně. Dodělávkou úseku došlo k propojení chodníků po obou stranách hlavní silnice.


Aktualizace červen 2021

Na chodníku v úseku kolem fotbalového hřiště byla dokončena pokládka nové dlažby. Po dokončení všech chodníků na horním konci byla pak ve zúžených prostorech provedena, v režii paní Dančákové, výsadba rostlin a stromů.

Fotogalerie 26 fotek

+20

Sledujte nás i na sociálních sítích