INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Neděle 28. listopadu 2021 a svátek má René 1°C | Zítra Zina -1°C

10. jednání Zastupitelstva

27. ledna 2020 | Ratiboř

Nadpis článku

Jednání se konalo v úterý 27. ledna 2020 od 17 h v zasedací místnosti OÚ Ratiboř.

Výpis z 10. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Bytové hospodářství – navýšení nájemného
 • Rozpočtové opatření č. 1
 • Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 2/2020, o místním poplatku ze psů
 • Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu
 • Vnitřní předpis cestovních nákladů
 • Nákup lesních pozemků nad hřištěm
 • Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 2580/17, 2586/10
 • Odměňování členů zastupitelstva (odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce, mimořádná odměna uvolněných členů zastupitelstva)
 • Žádost o pronájem obecního bytu - zařazení do pořadníku
 • Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc.č. 2466/4 – záměr
 • Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc.č. 2466/4 a 2465/1 – záměr
 • Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc.č. 117/1 o výměře 800m2 – záměr
 • Členství ve Sdružení místních samospráv ČR

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Investiční akce – rekonstrukce ZŠ (rekonstrukce Základní školy, připravuje se III. etapa modernizace Sběrného dvora, modernizace obecního rozhlasu)
 • Rozhledna na Křížovém
 • Plán prací na rok 2020 (odpadové hospodářství, pytlový sběr, kontejnery na šatstvo, propočítávání sběru popelnic)

Zastupitelstvo obce ZAMÍTÁ:

 • Vysílání zastupitelstva online na kabelové televizi obce a pořizování záznam

DOTAZY manželů Galdových k dopravní situaci na horním konci obce:

 • vysoká rychlost projíždějících vozidel – situace se monitoruje pro navržení nejvhodnějšího řešení

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích