INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Pondělí 25. ledna 2021 a svátek má Miloš -4°C | Zítra Zora -1°C

3. jednání Zastupitelstva

12. prosince 2018 | Ratiboř

Nadpis článku

se konalo 19. prosince 2018 v zasedací místnosti OÚ Ratiboř

Výpis ze 3. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • rozpočtovou změnu č. 08/2018
 • dle zákona č 128/2000 Sb. o obcích a pověřuje starostu k provádění mimořádných rozpočtových opatření v oblasti zapojení transferů z jiných veřejných rozpočtů (dotací) a závěrečného rozpočtového opatření při vyúčtování sdílených daní, poplatků a proúčtování techniky a mezd pracovníků na jednotlivé paragrafy a pověřuje starostu k provádění mimořádného rozpočtového opatření do výše 200.000 Kč v průběhu roku. O mimořádné rozpočtové změně bude starosta informovat na nejbližším jednání zastupitelstva
 • vnitřní předpis cestovních nákladů
 • Statut sociálního fondu obce Ratiboř platný od 1. 1. 2019
 • rozpočet obce Ratiboř na rok 2019 bez výhrad
 • výši poplatků obce Ratiboř splatných k 30. 4. 2019
 • stávající odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2019
 • zřízení věcného břemene na p.č. 3507/1 v k.ú. a obci Ratiboř u Vsetína
 • poskytnutí finančního příspěvku ČCE Ratiboř ve výši 150.000 Kč na splátku dluhu za rekonstrukci kostela v roce 2019 (diskuze nad možností odkupu staré fary do obecního vlastnictví – aktuálně nemožné)
 • prodloužení nájmu paní E. Žambochové v bytovém domě čp. 337 do 31. 12. 2020
 • výběr nejvhodnější nabídky ve vztahu k veřejné zakázce: „Zahrada v přírodním stylu ZŠ Ratiboř“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností VALTEPRO s.r.o
 • výběr nejvhodnější nabídky ve vztahu k veřejné zakázce: „Sběrný dvůr v obci Ratiboř II. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností ELKOPLAST CZ s.r.o.
 • doplnění členů komisí a výborů:
  – Člen kontrolního výboru – Miroslava Slováčková
  – Člen finančního výboru – Ing. Petr Salamon
  – Člen kulturní komise – Jakub Machálek
  – Člen komise životního prostředí – Petr Vaculík
 • ponechání stávajícího telefonního tarifu Bc. Sklenské s tím, že žádný jiný ze zastupitelů nemá zájem o zřízení služebního čísla

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • rozpočet MR Vsetínsko na rok 2019
 • rozpočet MR Střední Vsetínsko na rok 2019

DISKUZE:

 • Diskuze o projektu „Šatny na fotbalovém hřišti“, na které nebyla podána dotace z důvodu nesouhlasu 2 majitelů sousedních pozemků.
 • Dotaz pana J. Janíčka na nefunkčnost hydrantů – ze 47 hydrantů bylo v loňském roce 19 nefunkčních. Bude se předělávat celý systém hydrantů, vodovodního řadu a ČOV, což je v kompetenci místostarosty. Funkce hydrantů je prioritně k odkalovaní vodovodního řadu.
 • Chodníky – horní konec je hotový, 560 m dlažby bylo položeno, na dolním konci byly zatím položeny pouze obrubníky, chodníky jsou zarovnané, plán dokončit na jaro 2019. Bylo vysazeno 120 stromů po celé dědině, což zprostředkovalo ŘSD Zlínského kraje.
 • Návrh vytvořit pro jubilanty od roku 2019 dárkové poukazy v hodnotě 300 Kč a 500 Kč, na které si můžou dle svého uvážení vybrat zboží v obchodě u Karolů (potraviny nebo průmyslovka), u p. Smutné, v květinářství u Jakubíků a v lékárně. Tyto dárkové poukazy budou nahrazovat dárkové balíčky. Platnost poukazu bude 1 měsíc.

Sledujte nás i na sociálních sítích