INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Pondělí 25. ledna 2021 a svátek má Miloš -4°C | Zítra Zora -1°C

5. jednání Zastupitelstva

22. dubna 2019 | Ratiboř

Nadpis článku

se konalo 29. dubna 2019 v zasedací místnosti OÚ Ratiboř

Výpis ze 5. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • program jednání
 • zapisovatelku, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 • rozpočtovou změnu č. 2/2019 dle přílohy č. 1
 • rekonstrukci chodníků v rámci oprav a udržování v délce 1.000 m2 za 210 Kč/m2 ve spolupráci s firmou SWIETELSKY
 • vyhlášení výběrových řízení u akcí „Oprava místních komunikací, Přístavba základní školy, Úprava návsi“ a oslovení vybraných firem
 • podání žádosti o akreditovaný audit 2016 – 2020
 • připojení domů na vodovod v lokalitě Nepeklov a v dolní části obce Hošťálková – nová výstavba
 • zapojení obce do systému „Obec bez odpadu“, podpořeného MŽP
 • rozdělení částek na podporu sociálních služeb dle návrhu komise
 • záměr odprodeje p.č. 829/23 v k.ú. Ratiboř u Vsetína
 • vyhlášení záměru odprodeje části p.č. 3143/1 v k.ú. Ratiboř u Vsetína
 • finanční příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2019 ve výši 186.300 Kč
 • přihlášení do soutěže Vesnice roku 2019
 • zvýšení poplatku za napouštění bazénů v hodnotě 400 Kč/za jednu cisternu + 36 Kč/m3 pro rok 2019

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • starostu obce podpisem smlouvy č. 07331862 na akci Zahrada v přírodním stylu ZŠ Ratiboř
 • starostu obce Martina Žabčíka účastí na Valné hromadě VaK, v případě nepřítomnosti starosty pověřuje místostarostu obce Michala Mrlinu
 • starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8023264

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • zprávu o zhotovení rekuperace v MŠ
 • návrh na odkup lesních pozemků a zhotovení znaleckých posudků
 • zprávu lesního hospodáře o kompenzaci ztrát z kůrovcové kalamity za rok 2018
 • nutné opravy na ČOV Ratiboř
 • informace o posilovací stanici Hološín
 • informace o zbudování nového připojení vody (lokalita Sušírna)
 • výrobu vratných kelímků na společenské akce obce
 • Zprávu Policie České republiky za rok 2018
 • odkup části p.č. 3498
 • Informaci o Velikonoční výstavě

Zastupitelstvo obce ZAMÍTÁ:

 • vyhlášení záměru odprodeje p.č. 1375/2 z důvodu nevyřešené majetkoprávní situace MK p.č. 3491/18 odprodeje části p.č. 3143/1 v k.ú. Ratiboř u Vsetína

Sledujte nás i na sociálních sítích