INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Pondělí 6. prosince 2021 a svátek má Mikuláš -0°C | Zítra Benjamin -2°C

Hodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2019

16. července 2019 | Ratiboř

Nadpis článku

Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku v programu rozvoje venkova se zapojilo celkem osm obcí ze Zlínského kraje. Jednou z nich byla i Ratiboř. Hodnotící komisi jsme přivítali ve středu 19. 6. 2019 a měli jsme dvě hodiny na to, abychom představili naši obec a život v ní.

Celou prezentaci jsme zahájili přivítáním před obecním úřadem a následně jsme pokračovali v obřadní síni, kde byla připravena prezentace plánovaných projektů a strategického plánu. V zasedací místnosti pak měl Štěpán Janíček připravenou prezentaci infokanálu, webových stránek, zpravodaje a všech reklamních předmětů. Náš informační systém komisi hodně zaujal. Od obecního úřadu jsme vyrazili v hasičské dodávce do kostela, kde už nás čekala paní farářka se souborem Zvonky Dobré zprávy. Děvčata zahrála dvě skladby a pohovořili jsme o turné v Americe. Z kostela jsme zamířili do knihovny, kde měla hezkou prezentaci připravenou naše knihovnice Esterka. Pak následoval rychlý přesun do sběrného dvora. Tady jsme prezentovali realizaci II. etapy modernizace dvora, recyklaci stavební suti, nový systém nakládání s odpady, který budeme zavádět, a zálohované kelímky. Ze sběrného dvora jsme se projeli do muzea v Borčí. Cestou jsme probrali kůrovcovou kalamitu a hospodaření v obecních lesích. V Borčí nás čekala ochutnávka místních výrobků – marmelád, sirupů, domácích likérů, paštik a klobásek. Slovo si vzal pan Vacek a představil vojenské muzeum. Děti z Kosáčku zatančily a zazpívaly a Bára Mrlinová (nyní již Machálková) popovídala o fungování souboru. Čas rychle ubíhal a na komisi již čekala paní Sušňová v pekárně u Karolů, kde byli členové komise seznámeni s tradiční výrobou ratibořského chleba. Po této prohlídce jsme se již blížili do finále. Zahrada mateřské školky byla zastavěna stany, ve kterých už netrpělivě čekaly všechny spolky, které v Ratiboři máme. Bylo jich celkem dvanáct a každý byl představen a měl možnost si odprezentovat svoji činnost. Byli zde také zástupci mikroregionu a MAS Střední Vsetínsko. Komise ochutnala královský guláš od pana Vrby, shlédla ukázku divadelní hry od ratibořských ochotníků a na závěr jsme se se všemi rozloučili společně zpěvem valašské hymny My sme Valaši. Celé dvě hodiny utekly velmi rychle, ale v příjemném přátelském duchu.

Předsedou komise jsme byli pozváni v pondělí 24. 6. 2019 na krajský úřad do Zlína, kde od desíti hodin probíhala tisková konference, na které byly vyhlášeny výsledky. Nejdříve jsme obdrželi Diplom za zachování lidových tradic a finanční odměnu 20 000,- Kč. To už jsme si říkali, že je pro nás velké ocenění a byli jsme spokojeni. Pak ale následoval šok. Vesnicí Zlínského kraje roku 2019 se stává Ratiboř, zaznělo z úst předsedy komise a starosty obce Slavkov pana Libora Švardaly. V tom okamžiku se rozjel neuvěřitelný kolotoč euforie, gratulací, štěstí a hrdosti. Prvenství jsme získali dle komise za strategické plánování, intenzivní přístup k obnově vesnice, za podporu vzniku a udržování lidových tradic a jejich prezentaci, aktivní a bohatý kulturní a společenský život a pestrou spolkovou činnost. Odměnou za zlatou stuhu je 500 000,- Kč od Zlínského kraje a 1 000 000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Ještě jednou musím zdůraznit, že toto vítězství patří opravdu Vám všem. Celé dědině. Byla tu vedení obce před námi, která mají svoji zásluhu, občané, kteří přispívali roky a roky svou dobrovolnou prací pro obec, spolky, které úžasně fungují, zkrátka všichni Ratibořané.

Dovolím si Vás zároveň touto cestou pozvat na Slavnostní předá-vání Krajské soutěže Vesnice roku 2019, které se bude konat dne 28. 7. 2019 na farské zahradě v Ratiboři. Celostátní kolo soutěže proběhne 6. 9. 2019 ve 13.30. Přijďte nás všichni podpořit.

Děkuji, Váš starosta
Martin Žabčík

Fotogalerie 48 fotek

+42

Sledujte nás i na sociálních sítích