INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 18. července 2024 a svátek má Drahomíra 18°C | Zítra Čeněk 24°C
CS EN DE

Den Dunaje

28. června 2024 | Ratiboř

Nadpis článku

Tři mezinárodní projekty vedené bulharskými organizacemi se zabývají odolností Podunají vůči klimatickým změnám...

Den Dunaje, 29. červen, je datem, kdy byla před 30 lety podepsána Úmluva o ochraně Dunaje.

Dunaj je druhou největší řekou v Evropě, zabírá 817 000 km², protéká 10 zeměmi (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina) a jeho povodí tvoří dalších 9 zemí (Švýcarsko, Itálie, Česká republika, Polsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Albánie a Kosovo).

Od začátku roku 2024 se tři mezinárodní projekty, v rámci programu INTERREG Dunaj pod vedením bulharských organizací, snaží přeměnit povodí Dunaje v ekologičtější, přizpůsobivější a klimaticky odolnější region. Tématem letošního Dne Dunaje je "Voda pro mír". Vyzdvihuje zásadní roli vodního hospodářství při posilování porozumění, podpoře komunit, udržitelnosti životního prostředí a rozvoje měst.

Tři mezinárodní konsorcia vedená bulharskými organizacemi se ve svých nových projektech snaží najít rovnováhu mezi lidskými potřebami, zdravím ekosystémů a odolností vůči klimatu.

Sofia Development Association

www.sofia-da.eu

Sofijská rozvojová asociace vede konsorcium 19 partnerů z 12 zemí, kteří vyvíjejí nástroje pro řešení městských tepelných ostrovů. Cílem projektu Be Ready je poskytnout místním a regionálním orgánům nástroje pro identifikaci městských tepelných ostrovů a pochopení příčin jejich výskytu a jejich důsledků na lidské zdraví, pracovní kapacitu, spotřebu energie a biologickou rozmanitost.

Více informací o projektu naleznete zde:
interreg-danube.eu/projects/be-ready
Facebook: www.facebook.com/bereadyprojecteu
LinkedIn: www.linkedin.com/company/beready-project

The Bulgarian Society for the Protection of Birds

www.birds.bg

Bulharská společnost pro ochranu ptáků je vedoucím partnerem v konsorciu 15 organizací z 10 zemí. Cílem projektu s názvem RESTORIVER (Living Rivers) je podpořit adaptaci na změnu klimatu v Podunají a zvládat environmentální rizika na nadnárodní úrovni prostřednictvím zavádění ekosystémových řešení. Jednou z významných aktivit v rámci projektu bude revitalizace říčního břehu v parku Prista za účelem obnovy polopřirozené lužní krajiny. Některá z opatření zahrnují odstranění opuštěných betonových konstrukcí, obnovu klimaticky příznivé břehové vegetace a instalaci nových multifunkčních zařízení (pro účely ochrany přírody, vzdělávání a zábavy).

Více informací o projektu RESTORIVER naleznete zde:
www.interreg-danube.eu/projects/restoriver.

WWF Bulgaria

www.wwf.bg

Vede konsorcium 15 organizací ze sedmi zemí. Cílem projektu ForestConnect je zajistit klimaticky odolné lesní koridory pro velké šelmy, které umožní zvířatům pohybovat se přes hranice států v oblastech Balkánu, Karpat a Dinárských hor v návaznosti na jejich biologické procesy.

Více informací o projektu ForestConnect naleznete zde:
www.wwf.bg/kakvo-pravim/divi-zhivotni/forest-connect


Den Dunaje

sda

 

Sledujte nás i na sociálních sítích