INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 22. července 2024 a svátek má Magdaléna 21°C | Zítra Libor 25°C
CS EN DE

Retenční nádrže u obecních budov

24. července 2023 | Ratiboř

Nadpis článku

Postupně budujeme retenční nádrže u obecních budov. Zadržování dešťové vody je krokem k soběstačnosti a velkým úsporám pitné vody…

V průběhu roku 2021 jsme zpracovali projektovou dokumentaci na instalaci zadržovacích nádrží na dešťovou vodu u obecních budov. Ze střech těchto budov bude jímána voda a následně využita pro potřeby zavlažování obecní zeleně a postupně se v některých budovách přejde na využití dešťové vody pro splachování na toaletách. Součástí projektu je i napojení hřbitova a využití dešťové vody i pro závlahu výsadeb na hrobech.

Pokud se instalace nádrží uskuteční, dojde ke značné úspoře spotřeby pitné vody a k zadržování poměrně velkého objemu dešťových srážek na území obce.


Aktualizace březen 2023

V průběhu letošního roku bude na území naší obce vybudováno šest nových retenčních nádrží. Začátkem dubna vypuknou výkopové práce pro první z nich, a to na parkovišti u Sokolovny. Postupně budou další osazeny u Svazarmu a za obecním úřadem. V období letních prázdnin budou práce pokračovat na zahradě základní školy, mateřské školy a u kostela. Poslední retenční nádrž bude osazena u fotbalového hřiště. Nádrže budou jímat dešťovou vodu ze střech obecních budov. Tato voda bude následně využívána na údržbu obecní zeleně, fotbalového hřiště a do budoucna také na splachování záchodů v obecních budovách. Výběrové řízení na akci vyhrála firma TM Stav. Celková cena za dílo je stanovena na 8 863 109 Kč bez DPH. Dotace ze Státního fondu životního prostředí činí 85 % z celkové částky.


Aktualizace červen 2023

Tři retenční nádrže jsou již usazeny na hotovo. U Sokolovny na parkovišti je osazena betonová nádrž o celkovém objemu 16,9 m3. Za obecním úřadem je zabudována taktéž betonová nádrž o objemu 25 m3 a třetí nádrž je hotová u Svazazmu. Tato retenčka je plastová a objem má 12,3 m3. Všechny nádrže budou jímat dešťovou vodu ze zmíněných obecních budov. Voda bude využívána na údržbu zeleně a do budoucna se počítá s propojením potrubí do budov k využití na splachování toalet. Přepady všech nádrží vedou do potoka. V období letních prázdnin budou práce pokračovat u fotbalového hřiště, na zahradě základní školy, mateřské školy a u kostela.

Jakmile budou všechny nádrže instalovány, dokážeme zadržovat přes 120 m3 dešťové vody. To je více jak polovina objemu obecního vodojemu.

Postupným využitím na toaletách v obecních budovách, na závlahu zeleně a zásobování vodou na místním hřbitově dojde k poměrně velké úspoře spotřeby pitné vody. Vzhledem k tomu, že v letošním roce došlo k razantnímu zdražení pitné vody ze strany vodárenské společnosti VaK Vsetín, kdy byla voda zdražena o 4 Kč/m3, není toto opatření jen ekologickou záležitostí v oblasti zadržování vody, ale i krokem k větší soběstačnosti a úsporám.

Fotogalerie 14 fotek

+8

Sledujte nás i na sociálních sítích