INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Středa 19. ledna 2022 a svátek má Doubravka -5°C | Zítra Ilona -0°C

Květinové dny 2017

11. září 2017 | Zahrádkáři

Nadpis článku

Vzpomínka nejen na léto 2017

Oslava krásy květin se letos nesla ve vzpomínkách na začátky vzniku zahrádkářů v ČR před 60 lety a založení zahrádkářské organizace v Ratiboři. K slavnostnímu zahájení výstavy květin byli pozváni zakládající členové a zúčastnili se i zástupci územního sdružení zahrádkářů ze Vsetína.

Letos slavíme 45 let od založení ZO ČZS v Ratiboři. V naší obci bylo mnoho ovocnářů a zahrádky kvetly od jara do zimy. Svaz zahrádkářů byl založen v lednu roku 1972 a měl 37 členů. Zakladatelem byl pan Josef Nosálek a prvním předsedou byl pan Jan Machala. První výstava květin se uskutečnila už v témže roce pod názvem „První ratibořské léto“. Pak následovaly další.

Zahrádkaření od této doby prošlo mnoha změnami. Dříve to bylo hlavně zásobení rodiny zeleninou a ovocem. Dnes se zahrádky proměnily na odpočinkovou zónu bydlení. Přesto se lidé začínají pomalu vracet alespoň k malé užitkové zahrádce. Vždyť chuť domácích jahod, hrášku či rajčátek je nenahraditelná a bylinky z vlastní zahrádky i krásná červená jablíčka potěší pěstitele i rodinu.

Za 45 let činnosti naší organizace se mnoho událo a změnilo. Pěstovaly se květiny, vysazovaly ovocné stromy, zvelebovala se obec zelení. Pořádaly se výstavy květin, ovoce a zeleniny. Upravovalo veřejné prostranství. Konala se odborná školení o pěstování ovoce a bylinek. Dovážela se bramborová sadba ze šlechtitelského ústavu. Konaly se zájezdy do Věžek, do Nitry na Slovensko a podobně. To vše s láskou a obětavostí ve svém volném čase dělali zahrádkáři.

Předsedy naší organizace byli: Jan Machala, Emil Hlinský, Jan Mikšík a v současné době Anna Gerlíková. Nejdéle byl předsedou Jan Mikšík, a to 34 let. Za tuto dlouholetou činnost mu bylo uděleno Čestné uznání a poděkování. Velkým pěstitelem květin a šlechtitelem mečíků byl pan Jan Machala. Druhým velkým milovníkem a pěstitelem květin byl nedávno zesnulý pan Josef Nosálek. Těmto dvěma vzácným mužům byla na výstavě věnována vzpomínková expozice. Poděkování patří všem našim předchůdcům, kteří se zasloužili o rozvoj zahrádkaření v Ratiboři, a taky všem současným členům, kteří v jejich započaté činnosti pokračují.

Od roku 2010 se uspořádalo 6 květinových výstav, kde dominovaly mečíky. Byly to nejen výstavy krásných mečíků našich pěstitelek, ale i expozice výrobků místních výtvarníků a rodáků z Ratiboře. Výstavy trvaly dva dny, sjížděli se na ně návštěvníci z blízkého i dalekého okolí a slavnostně byly ukončeny koncertem Zvonků v kostele za účasti hostů z USA. Výstavy pořádané zahrádkáři za spolupráce s OÚ a evangelickou církví obohatily kulturní život v obci. Za tuto aktivní a rozvíjející činnost byla naší zahrádkářské organizaci udělena Zlatá medaile.

Odkaz zahrádkáře pana Josefa Nosálka příštím generacím:

Jsou momenty v našem životě, na které si jistě všichni pamatujeme. Na louky plné vůně a pestrých květin, na moudré kantory, kteří nám s trpělivostí přibližovali život rostlin a usměrňovali naše projevy zmocnit se kdejaké květiny, která svou barevností a vůní poutala naši pozornost. Jak nám bránili zbytečně trhat či dokonce ničit rostliny, jak se nám snažili vysvětlit, že i květina, tak jako každý živý organismus, reaguje na špatné zacházení a má svůj zvláštní projev, jímž naznačuje člověku svou bolest. Květina zpříjemňuje životní prostředí člověka, umocňuje jeho odpočinek v přírodě či v obydlí, přispívá tak ke zpevnění zdraví a regeneraci jeho sil. Na naší mládeži bude záležet, aby v přetechnizované době naše vesnice a města kvetla a voněla růžemi, zelenaly se lesy a všichni žili ve zdravé přírodě.

Malé shrnutí výstavy gladiol 19. – 20. srpna 2017 v číslech:
Počet návštěvníků – 760, Počet váz vystavovaných mečíků – 193.

Za svaz zahrádkářů
Anna Gerlíková

Fotogalerie 60 fotek

+54

Sledujte nás i na sociálních sítích