INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 13. srpna 2022 a svátek má Alena 23°C | Zítra Alan 21°C
CS EN DE

Z činnosti sboru

16. září 2019 | Sbor ČCE

Nadpis článku

Ohlédnutí za úspěšným létem

Některé konstanty se nemění – středem a východiskem sborového života jsou pravidelné nedělní a sváteční bohoslužby. Kromě toho se konaly také bohoslužebná shromáždění v týdnu. V rámci ekumenických vztahů se v lednu konal alianční večer, kdy nám posloužil kazatel Tomáš Hasmanda z Apoštolské církve Zlín. V březnu skupina osmi žen připravila shromáždění ke Světovému dni modliteb. V rámci biblických hodin pro dospělé jsme do prázdnin rozjímali starozákonní knihu Jób (zabralo nám to dva roky). Od října 2019 se chceme zabývat jedinou prorockou novozákonní knihou, Zjevením Janova.

V týdnu se rovněž konají modlitebná setkání a k nacvičování písní se pravidelně schází pěvecký sbor, který pod vedením paní Růženy Hříbkové sloužil při svátečních bohoslužbách, při smutečních rozloučeních, při vzpomínkové slavnosti upálení Mistra Jana Husa v Kateřinicích a při slavnosti Jana Maniše. V letošním roce jsme se radovali při svatbě dvou mladých zamilovaných lidí, která proběhla na Křížovém, a v kostele při slavnosti požehnaní diamantového výročí svatby manželů Žabčíkových.

Pro děti si každou neděli (kromě prázdnin) učitelé připravovali téma na Nedění školu, která probíhá souběžně s bohoslužbami. V průběhu týdne se děti zúčastňují hodin náboženství v ZŠ
a konfirmačního cvičení. Do letních prázdnin se každou druhou sobotu scházela také dětská skupina Broučci. Několikrát do roka se konají také rodinné bohoslužby, kdy děti neodcházejí na svůj program do besídky, ale všichni zůstávají v kostele. V neděli
2. června proběhla krásná slavnost konfirmace čtyř chlapců. Mládež se podílí na přípravě táborů, učí v nedělní škole a zapojuje se do hraní na ruční zvonky.

Pro děti a mládež byla připravena jarní víkendovka, v létě stanový tábor ve Stříteži a již devátý mezinárodní tábor zvonkohry s 60 účastníky v Kateřinicích. Letošní tábor zvonkohry vedlo 5 mladých přátel z Pittsburku s maestro Richardem Pinkertonem (naším čestným občanem) včele. Oslavili jsme při tom 8. výročí vzniku souboru Zvonky Dobré zprávy (ZDZ). Na závěr tohoto tábora se, jak to máme ve zvyku, konal v našem zaplněném kostele závěrečný koncert. Atmosféra této události je přepychová a dýchá z ní taková naděje, že ještě dlouho nemluvíme o ničem jiném :)

Mládež soustředěna v rámci ZDZ se schází na zkouškách každý týden. Kromě toho v únoru proběhlo ve Velkém Slavkově na Slovensku soustředění ZDZ, Ostravských zvonků a Zvonkohry Košariská-Priepasné v rámci grantu Erasmus+ (získaného po 4 letech úsilí). Z větších koncertů si dovolím zmínit (200. v pořadí) Velikonoční koncert v Kateřinicích (jehož fragmenty byly použity
v televizním pořadu „Cesty víry“ pod názvem „Návrat do země otců“). V dubnu Zvonky hrály v katolickém kostele v Ostravě – Hrušov, v květnu v obci Věžky u Kroměříže (při akci FLORA), při příležitosti Noci kostelů v Kostelci na Hané i pro svatebčany na Soláni. Co nás však už dlouze těšilo, byl zájezd dvou skupin souboru s doprovodem do Spojených Států (6.–16. 6. 2019). Zájemcům o tuto událost doporučuji koupi nově vydané knihy „Zvonky dobré zprávy otevírají srdce Ameriky“, která je k dostání ve sborech v Ratiboři a Kateřinicích a také na obecních úřadech. Protože nám Nebesa letos poskytují opravdu hodně nadšení, těsně po návratu jsme se pustili do krajského kola soutěže o Vesnici roku (a jak zlatě dopadlo, všichni víme :). Neodpočinuli jsme si moc, přišla zpráva o té krásné zlaté stuze a s ní další zápas a chystání události spojené s předáváním cen všem oceněným dědinám, události, která probíhala na farské zahradě. Zanedlouho se v kostele konaly bohoslužby k 130. výročí SDH Ratiboř, následně tábor zvonkohry s galakoncertem, překrásná výstava gladiol a museli jsme se loučit s prázdninami. Den na to byly slavnostní bohoslužby k začátku školního roku se svátostmi křtu a Večeře Páně. A to neuvadlé nadšení nás neúnavně nese dál – všichni jsme se ladili na celostátní kolo soutěže o Vesnici roku. No i co? Je to tady! A... máme to!

Na závěr tohoto krátkého ohlédnutí patří poděkování všem, kdo se podílí na tom, aby naše obec, všechny spolky, každý dosud nezapojený občan a náš farní sbor žili tak bohatým životem. Bůh vám všem žehnej.

Srdečně vás zdraví Vaše farářka

Fotogalerie 6 fotek

+0

Sledujte nás i na sociálních sítích