INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Neděle 28. listopadu 2021 a svátek má René 1°C | Zítra Zina -1°C

Nový systém třídění v obci Ratiboř

8. října 2019 | Odpadový systém

Nadpis článku

Obec Ratiboř společně s firmou ECONIT zavádí nový systém třídění odpadu v obci.

Původně jsme počítali se zahájením od začátku září, ale bylo nutné ještě provést fyzickou analýzu odpadu, která nám přesně určí, na jaké komodity se máme zaměřit. Fyzická analýza byla naplánována na 25. září 2019. Ráno svezl popelářský vůz tunu odpadu do sběrného dvora, kde jej pracovníci Institutu cirkulární ekonomiky, společnosti JRK a VUT Brno roztřídili na jednotlivé komodity.

VÝSLEDEK – 1 tuna odpadu obsahovala

50 % bioodpadu
8 % plastů
5 % papíru a lepenky
3 % kovů
2,2 % skla
31,8 % komunálního odpadu

Toto zjištění je opravdu šokující. Vyvážíme 50 % odpadu, který vůbec nemusí končit v popelnicích, ale může být zužitkován v zahradách, zkompostován nebo vytřízen na sběrném dvoře. Místo toho tento bioodpad vyvezeme na skládku a zaplatíme za svoz a následně za skládkování. Jenom skládkování stojí 1 000,- Kč tuna. Každý týden vyvezeme 8 tun komunálního odpadu, z čehož vyplývá, že zaplatíme 8 000,- Kč za skládkovné. Polovinu této částky platíme naprosto zbytečně, protože by na skládku vůbec bioodpad nemusel doputovat.

Nebudu polemizovat o ekologickém dopadu, ale podívejme se na tuto záležitost z ekonomického hlediska. Ročně vyprodukujeme v Ratiboři 360 tun komunálního odpadu. Jenom za skládkovné zaplatíme 360 000,- Kč. A nyní jsme zjistili, že polovinu této částky můžeme ušetřit, pokud budeme důslednější. Čeká nás v brzké době zákaz skládkování a nárůst ceny za likvidaci komunálního odpadu. Dále je avizováno, že obce budou muset změnit propočet poplatku za odpad. V praxi to bude znamenat, že se spočítají veškeré náklady na likvidaci a uložení vyprodukovaného odpadu a vydělí se počtem obyvatel. Kdybychom to udělali dnes, tak by to vypadalo následovně:

Náklady na odpady v obci Ratiboř za rok jsou v průměru 1 700 000,- Kč (svoz komunálního odpadu + provoz sběrného dvora a separace). Vydělíme-li tuto částku počtem obyvatel (1 857 obyvatel k 1. 1. 2019) dostaneme částku 915,- Kč za obyvatele. Takto se v budoucnu bude vypočítávat poplatek za odpady. V současnosti platíme 450,- Kč za obyvatele, zbylou část doplácíme z obecního rozpočtu. Dnes tuto úlevu legislativa umožňuje. V budoucnu už to však nebude možné. A otázka je naprosto jasná. Je zde velká rezerva financí, které můžeme na odpadech ušetřit a investovat je do jiných projektů, které v obci potřebujeme realizovat. Chceme udržet poplatek za odpad co nejnižší, nebo za pohodlnost budeme ochotni zaplatit. Dokážeme si představit tak vysoký poplatek za odpady? Navíc si musíme říci, že je zde spousta občanů, kteří důsledně třídí, ale stále se najde spousta lidí, kteří do popelnice prostě hodí všechno.

Nový systém bude naprosto dobrovolný. Nebudeme nikoho nutit, aby třídil, stále bude mít každý možnost do popelnice hodit cokoliv. Rozdíl však bude v poplatku. Proč by měli ti, kteří třídí, platit stejně jako ti, kteří do popelnice vhodí vše, co jejich domácnost vyprodukuje?

Čeká nás roční zkušební provoz. V průběhu října zavedeme pytlový svoz, kdy budeme jednou za čtrnáct dní svážet plasty
a papír a jednou za měsíc kovy. Pytle s kódem si bude moci každá domácnost vyzvednout zdarma na obecním úřadě. Všechny domácnosti, které se do programu zapojí, budou mít v systému svůj účet, na kterém se bude načítat množství vytříděného odpadu. Po ročním fungování systém vyhodnotíme a nastane druhá fáze, zavedení finančních bonusů za třídění. Jednoduše domácnost, která vytřídí určité množství odpadu, bude odměněna slevou na poplatku za komunální odpad. Kdo nebude chtít třídit, zaplatí poplatek celý. Jednoduché, spravedlivé a nenásilné.

Vše můžeme srovnat třeba s vodou. Kolik vody spotřebuji, tolik za ni zaplatím. Vím, že voda je drahá, a tak se s ní snažím šetřit. Odpad je úplně stejný. Kolik odpadu vyprodukuji, tolik za něj zaplatím. Je zde ovšem jediná nevýhoda. Odpad se počítá průměrem na obyvatele. Na popelnici nenamontujeme vodoměr :) Ale domácnost, která třídí přece nemusí platit stejné peníze jako domácnost, která hodí do popelnice všechno.

Plasty, papír, sklo a kovy máme vyřešeny. Pojďme se pokusit změnit i bioodpad. V minulých letech proběhly dvě vlny přidělování kompostérů. Dále mají naši občané možnost třikrát týdně odvézt bioodpad do sběrného dvora. Možnosti máme opravdu velké. Jsou i další varianty, jako například kontejnery rozmístěné po obci. To však není možné, protože do těch kontejnerů nezodpovědní občané nahází i jiný odpad a pak vše stejně skončí v komunálu, škoda! Je zde i možnost hnědých popelnic na bio. Ale to znamená další svoz a výsledek úplně stejný, jako u kontejnerů po obci. V mnoha hnědých popelnicích bude i jiný odpad a bude muset být odvezen na skládku. Je to začarovaný kruh. Jediné řešení je být důslední, nebo prostě platit. A to je na Vás, vážení spoluobčané, kterou variantu si dobrovolně vyberete!

Termín zavedení systému

Od 28. 10. 2019 bude možné na obecním úřadě v kanceláři matriky vyzvedávání pytlů s QR kódy a registrace do systému. Samotný systém se pak rozběhne 1. listopadu 2019. Do nového systému se bude možné přihlásit kdykoliv. Přihlášení není časově omezeno.

O termínu zavedení nového systému a vyzvednutí pytlů budeme informovat na infokanálu, webových stránkách a obecním rozhlasem. Celá akce bude podpořena přednáškami a veřejnými diskusemi ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky.

Martin Žabčík
starosta

Fotogalerie 3 fotek

Sledujte nás i na sociálních sítích