INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 1. října 2023 a svátek má Igor 9°C | Zítra Olívie/Oliver 20°C
CS EN DE

Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Prodloužení vodovodu a kanalizace v údolí Hološín etapa I

Dokument je archivován

Nadpis článku

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písmeno c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písmeno d) a § 94j) odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 10 a 11 odst. 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 31.08.2022 žádost Obce Ratiboř, IČO 304263, Ratiboř 75, 75621 Ratiboř, kterou zastupuje společnost MSS - projekt s.r.o., IČO 26849836, Michelská 580, 141 00 Praha, o vydání společného povolení na stavbu „Prodloužení vodovodu a kanalizace v údolí Hološín - etapa I.“ (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2466/1, 2466/2, 2467, 2473, 2482, 2483, 2484, 2485/1, 2485/2, 2485/3, 2599/9, 2599/23, 2748/1, 3507/1, 3507/2 v katastrálním území Ratiboř u Vsetína.

Sledujte nás i na sociálních sítích