INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz

Úřední deska

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 – INFORMACE PRO RODIČE

Nadpis článku

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis se uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Organizace průběhu zápisu bude mít na naší škole dvě části.

  1. Doručení:
    Veškeré dokumenty (zápisní list, souhlas se zpracováním osobních údajů, čestné prohlášení) vám budou doručeny poštou.
  2. Dodání:
    Po zpracování a vyplnění žádosti se po telefonické domluvě dostavíte k osobnímu předání ve škole. Prosím, aby se s dokumenty dostavil pouze jeden zákonný zástupce a přinesl k nahlédnutí rodný list dítěte a svůj občanský průkaz pro ověření údajů v žádosti.
  1. Žádost o odklad povinné školní docházky:

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky budou rodiče postupovat obdobně. Originály zprávy ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od pediatra (nebo klinického psychologa) předáte spolu s Žádostí o odklad povinné školní docházky škole. Pokud nebudete mít tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, doručíte je do 30. 6. 2020.

Děkuji. Jakékoliv dotazy zodpovím na e-mailu skola@zsratibor.cz nebo na tel. 736 772 846.

V Ratiboři 27. 3. 2020
Mgr. Milada Valová
ředitelka školy

Sledujte nás i na sociálních sítích