INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 16. dubna 2024 a svátek má Irena 6°C | Zítra Rudolf 7°C
CS EN DE

25. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

6. dubna 2022 | Ratiboř

Nadpis článku

6. dubna 2022 od 16 h v zasedací místnosti OÚ Ratiboř 75.

Výpis z 25. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Složení slibu nového člena zastupitelstva – Ing. Petr Salamon
 • Volba předsedy finančního výboru - Mgr. Pavlínu Zubíčkovou
 • Výběrové řízení na akci „Obnova místních komunikací Ratiboř“ - SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • Výběrové řízení na akci „Oprava komunikace „Stará cesta“ Ratiboř“ - SWIETELSKY stavební s.r.o.
 • Plánované investiční akce
 • členství ve spolku ENERKOM střední Vsetínsko
 • Rekonstrukci nevyužitých bytů a nevyužitých prostor pro ukrajinské rodiny
 • osvobození školného v MŠ Ratiboř po dobu krize na Ukrajině
 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8020633/VB/2
 • Delegace na Valnou hromadu VaK Vsetín – Martin Žabčík
 • Záměr odprodeje části pozemku p.č. 3507/2
 • Stanovení počtu 11 členů zastupitelstva pro volební období 2022–2026
 • Ceník strojů a stavební mechanizace
 • Rozpočtové opatření č. 2/2022
 • Prodloužení smlouvy o nájmu - do 30.06.2022
 • Povolení užívání parkovací plochy Barum Czech Rally Zlín
 • Investiční akce v roce 2022

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Odstoupení člena zastupitelstva obce – Antonín Jakubík
 • Investiční akce v roce 2022

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 25. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Sledujte nás i na sociálních sítích