INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Středa 1. prosince 2021 a svátek má Iva 1°C | Zítra Blanka 4°C

20. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

5. července 2021 | Ratiboř

Nadpis článku

Jednání se konalo ve středu 14. 7. 2021 od 16 h v obřadní síni OÚ Ratiboř.

Výpis z 20. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Účelová sbírka na pomoc Jižní Moravě – příspěvek na účelovou sbírku,  rozdělení finanční částky na transparentním účtě pro obce Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a Hrušky rovnoměrně
 • Obnova komunikací po kůrovcové kalamitě – VŘ, Smlouva o poskytnutí dotace – vítěznou firmu Swietelsky stavební s.r.o. 
 • Investiční akce v roce 2021 – MMR, SZIF, IROP
 1. výběrové řízení Modernizace školního hřiště Ratiboř – vítězná firma Umělky s.r.o. 
 2. výběrové řízení Modernizace školní družiny a vytápění ZŠ Ratiboř – vítězná firma Pavel Hurta 
 3. výběrové řízení Lesní lanové centrum Ratiboř Červené – vítězná firma Machovský s.r.o. 
 • Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků po rekonstrukci silnice II/437 z majetku obce Ratiboř do majetku Zlínského kraje – záměr převodu nemovitých věcí z vlastnictví obce Ratiboř u Vsetína
 • Smlouva o smlouvě budoucí č. IV-12-8020970 
 • Žádost o přidělení bytu zařazení do pořadníku - Ukončení nájmu nabídnout byt pokračovateli v pořadníku a smlouva na dobu určitou
 • Žádost o finanční dar Junák – český skaut 
 • Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Ratiboř – pověřuje starostu k jmenování ředitelky MŠ Ratiboř k 1.8.2021
 • Rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Investiční akce v roce 2021 – probíhající práce na komunitním centru, modernizace hasičské zbrojnice – vrata, obleky (dotace), informace o areálu v Červených, chodnících, kanalizaci, asfaltování, rekonstrukci mostu

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích