INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Pondělí 6. prosince 2021 a svátek má Mikuláš -1°C | Zítra Benjamin -2°C

18. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

31. března 2021 | Ratiboř

Nadpis článku

Jednání se konalo ve středu 7. 4. 2021 od 16 h v zasedací místnosti OÚ Ratiboř.

Výpis z 18. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové opatření č. 2/2021
 • Investiční akce v roce 2021 – Sběrný dvůr III. etapa, Pořízení lesní techniky
 • Systém odpadového hospodářství
 • Zprávu o pěstební činnosti v obecních lesích za rok 2020
 • Partnerskou smlouvu s DSO Střední Vsetínsko
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-8018740/001
 • Dodatek č. 1. ke smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-8019387/003
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-8019401/006
 • Pověření na valnou hromadu VaK Vsetín
 • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  IV-12-8020633/VB/002
 • Příspěvek zahrádkářů Gladiol

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Zprávu o inventarizaci majetku obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce PROJEDNALO:

 • Petici za měření dodržování povolené rychlosti v obci

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost o finanční příspěvek spolku Dostihy Slušovice, z.s.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích