INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Pondělí 6. prosince 2021 a svátek má Mikuláš -0°C | Zítra Benjamin -2°C

16. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

22. prosince 2020 | Ratiboř

Nadpis článku

Jednání se konalo v pondělí 21. 12. 2020 od 16 h v zasedací místnosti OÚ Ratiboř.

Výpis z 16. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočet obce Ratiboř pro rok 2021
 • Poplatky v roce 2021
 • Rozpočtové opatření č. 9
 • Investiční akce
  – provoz fotbalového hřiště – účelová dotace
  – výběrové řízení na Modernizaci sběrného dvora III. etapa
  – výběrové řízení na Protipovodňová opatření obce Ratiboř
 • Přidělení obecního bytu a prodloužení nájemní smlouvy
 • Zřízení věcného břemene služebnosti – Hasičák

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Informace o dílčím přezkoumání hospodaření
 • informativní dopis z České pošty o otevírací době pošty
 • Poděkování farního sboru

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích