INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Neděle 28. listopadu 2021 a svátek má René 3°C | Zítra Zina -2°C

15. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

1. prosince 2020 | Ratiboř

Nadpis článku

Jednání se konalo v pondělí 30. 11. 2020 od 16 h v zasedací místnosti OÚ Ratiboř.

Výpis z 15. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové opatření č. 8
 • Prodej pozemku p.č. 2748/1, p.č. 2748/2 v k.ú. Ratiboř u Vsetína
 • Změna stanov DSO Střední Vsetínsko
 • Řád veřejného pohřebiště Ratiboř
  – ruší vyhlášku 1/2002
  – schvaluje řád
 • Plán inventur obce Ratiboř za rok 2020
 • Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP -12-8024234
 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-8019387/003
 • Žádost o odprodej části pozemku p.č. 3518/1 v k.ú. Ratiboř u Vsetína – záměr
 • Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2685/5 v k.ú. Ratiboř u Vsetína – záměr
 • Záměr směny části pozemku p.č. 2739/5 v k.ú. Ratiboř u Vsetína – záměr
 • Žádost o přidělení obecního bytu
 • Odkoupení části pozemku par.č. 3535/6 v k.ú. Ratiboř u Vsetína – záměr

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Investiční akce v roce 2020/2021
 • Žádost o změnu „Hodin pro veřejnost“ České pošty, s.p.
 • Plán zimní údržby
 • Jednorázový dar Diakonii Broumov

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích