INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Neděle 28. listopadu 2021 a svátek má René 1°C | Zítra Zina -1°C

13. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

15. července 2020 | Ratiboř

Nadpis článku

Jednání se konalo ve středu 15. 7. 2020 od 16 h v zasedací místnosti OÚ Ratiboř.

Výpis z 13. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové opatření č. 6
 • Stavební obvod Hološín
  a) MK, kanalizace, vodovod, parcelace
  b) Prodej pozemku par. č. 2748
  c) Prodej pozemků v lokalitě Hološín
 • Pojištění majetku a odpovědnosti obce Ratiboř
 • Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ZD Mír
 • Smlouva o právu provést stavbu „Silnice I/57 Semetín – Bystřička 2. stavba“
 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.. IV-12-8018595
 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.. IV-12-8018740
 • Pronájem zubní ordinace
 • Prodej části pozemku p.č. 3519/71 dle GP č. 1592-166/2019
 • Žádost na odkup části pozemku p.č. 2678
 • Žádost na odkup části pozemku p.č. 2058/6 - záměr
 • Žádost na odkup části pozemku p.č. 798/5 – projednání se správou toku
 • Žádost o poskytnutí finanční podpory – HC Ratiboř
 • Žádost o finanční příspěvek – Český svaz včelařů
 • Pronájem pozemku parc.č. 3535/6
 • Kulturní akce – podzim 2020

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Investiční akce v roce 2020/2021

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích