INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Pondělí 6. prosince 2021 a svátek má Mikuláš -0°C | Zítra Benjamin -2°C

9. jednání Zastupitelstva

9. prosince 2019 | Ratiboř

Nadpis článku

se konalo v úterý 17. prosince 2019 v zasedací místnosti OÚ Ratiboř

Výpis z 9. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • program jednání
 • Rozpočet obce Ratiboř pro rok 2020
 • Střednědobý výhled rozpočtu 2021–2023
 • Poplatky v roce 2020
 • Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 1/2019
 • Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 2/2019
 • Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 3/2019
 • Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 4/2019
 • Žádost o navýšení rozpočtu MŠ
 • Rozpočtová změna č. 7/2019
 • Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření dle zákona č. 128/2000 Sb.
 • Plán inventur obce Ratiboř za rok 2019
 • Pronájem ordinace dětského lékaře        
 • Dotační akce v roce 2019/2020 
 • Podpora akce Obnova venkova po živelných pohromách
 • Nákup lesních pozemků
 • Fond na opravu vodovodů a kanalizací
 • Žádost ČCE o poskytnutí finančního příspěvku

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Rozpočtové opatření č. 06/2019
 • Kulturní akce

Zastupitelstvo obce ZAMÍTÁ:

 • Dotace na ZŠ od IROP
 • Odprodej části pozemku p.č. 3519/71 v k.ú. Ratiboř u Vsetína
 • Odkup pozemku 2774/3

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích