INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Pondělí 25. ledna 2021 a svátek má Miloš -4°C | Zítra Zora -1°C

6. jednání Zastupitelstva

19. června 2019 | Ratiboř

Nadpis článku

se konalo 26. června 2019 v zasedací místnosti OÚ Ratiboř

Výpis ze 6. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • program jednání
 • zapisovatelku, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 • rozpočtovou změnu č. 3/2019
 • investiční akce v roce 2019
  – DOTACE / oprava komunikací v oblasti u Stavebnin, Ratiboř / zhotovitel Swietelsky s.r.o.
  – DOTACE / centrum obce Ratiboř / zhotovitel Pavel Hurta, Ratiboř 580
 • výsledky hospodaření obce Ratiboř, závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018
 • smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8020499
 • smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8020749
 • smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IP-12-8024234
 • žádost o odprodej části p.č. 3143/1 v k.ú. Ratiboř u Vsetína – ZÁMĚR
 • žádost o odprodej pozemku p.č. 3494/5 v k.ú. Ratiboř u Vsetína – ZÁMĚR
 • prodej pozemku p.č. 829/23 v k.ú. Ratiboř u Vsetína – PRODEJ
 • odkup pozemku p.č. 3519/71 – ZÁMĚR
 • žádost o finanční příspěvek – ZUŠ Morava – 7.000,-Kč
 • žádost o stanovisko obce Ratiboř se změnami v nákupních cenách (99,-Kč) – Valachnet

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • inspekční zprávu z kontroly České školní inspekce, která proběhla v březnu v Mateřské škole.
 • kulturní akce v obci
 • závěrečné účty Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko a Sdružení pro rozvoj mikroregionu střední Vsetínsko

Zastupitelstvo obce ZAMÍTÁ:

 • pronájem trafiky

 

Sledujte nás i na sociálních sítích