INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je Neděle 28. listopadu 2021 a svátek má René 1°C | Zítra Zina -1°C

8. jednání Zastupitelstva

23. října 2019 | Ratiboř

Nadpis článku

se konalo 30. října 2019 v zasedací místnosti OÚ Ratiboř

Výpis z 8. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • program jednání
 • zapisovatelku, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
 • použití financí získaných v soutěži Vesnice roku 2019
 1. použití finanční prostředků z MMR ČR ve výši 1.900.000,-Kč (80%) na chodníky v obci
 2. použití finančních prostředků ze Zlínského kraje ve výši 500.000,-Kč na vybudování dětského hřiště v lokalitách u fary.
 3. použití finanční prostředků ze Zlínského kraje a SMO v celkové výši 80.000,-Kč na pořízení obecních krojů
 • přístavba Základní školy Ratiboř – dotace MMR, dotace IROP, průběh stavby - odmítnutí finanční podpory akce Základní škola přístavba získaná od poskytovatele MMR ČR

 • MAS Střední Vsetínsko žádost na podporu škol z projektu IROP podání žádosti o dotaci na vybavení učeben z IROP.
 • plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
 • změna platby stočného
 • pronájem ordinace dětského lékaře - vypracování záměru na pronájem dětské ordinace
 • umístění ATS stanic na par.č. 2774 a par. č. 3507/2  k. ú. Ratiboř u Vsetína.
 • pořízení stanic ATS od společnosti DISA s.r.o.
 • smlouvu s ČEZ o přeložce v areálu Hasičáku č. ZS24128120061168
 • rozpočtovou změnu č. 05/2019
 • přísedící na období 2020 – 2024 u Okresního soudu ve Vsetíně
 • změna stanov Mikroregionu Vsetínsko
 • prodej části pozemku 3519/71 dle GP 1551-129/2018
 • vyhlášení záměru na odprodej pzemku 3502/3 v k.ú. Ratiboř 
 • žádost o pronájem kadeřnictví – zařazení do pořadníku
 • žádost o změnu územního plánu obce
 • majetkové vyrovnání pozemků a vyhlašuje záměr na odprodej části pozemku par.č. 3524/1 a 2/3 v k. ú. Ratiboř u Vsetína
 • jubilejní turistická známka

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • kulturní akce
 • přípravu rozhledny na Křížovém vrchu v případě dotace
 • informace o provádění svozu pytlů

Zastupitelstvo obce ZAMÍTÁ:

 • vyhlášení záměru k par. č. 3534/3 v k.ú. Ratiboř

Sledujte nás i na sociálních sítích