INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 19. července 2024 a svátek má Čeněk 26°C | Zítra Ilja 25°C
CS EN DE

9. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Datum: 21. prosince 2023

Nadpis článku

21. prosince 2023 od 16 h v zasedací místnosti OÚ Ratiboř 75…

Výpis z 9. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • rozpočtové opatření č. 7/2023
 • rozpočet obce Ratiboř na rok 2024 včetně příloh bez výhrad
 • střednědobý výhled obce Ratiboř na roky 2025-2027 bez výhrad
 • poplatky v roce 2024 splatné k 30.4.2025
 • plán inventur za rok 2023 a složení inventurních komisí
 • obecně závaznou vyhlášku obce Ratiboř o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • obecně závaznou vyhlášku obce Ratiboř o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • obecně závaznou vyhlášku obce Ratiboř o místním poplatku z pobytu
 • obecně závaznou vyhlášku obce Ratiboř o místním poplatku ze psů
 • odměnu pro starostu a místostarostu ve výši jednoho měsíčního platu za reprezentaci obce v rámci Evropské soutěže obnovy venkova
 • smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-8026177 a pověřilo starostu podpisem smlouvy
 • prodloužení nájemní smlouvy s TKR Jašek (dodatek na 1 rok) a pověřilo starostu obce podpisem dodatku smlouvy
 • navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva o 10% od 1.1.2024

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • informace o investičních akcích 2023/2024
 • informaci o předběžném projednání záměru "Kamenolom Hošťálková II. etapa"

Zastupitelstvo obce VYHLÁSILO:

 • záměr směny a odprodeje části p.č. 2201/6 v k.ú. Ratiboř u Vsetína

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 9. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Soubory ke stažení

Pozvánka

Sledujte nás i na sociálních sítích