INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 24. května 2024 a svátek má Jana 18°C | Zítra Viola 21°C
CS EN DE

8. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Datum: 21. listopadu 2023

Nadpis článku

21. listopadu 2023 od 17 h v zasedací místnosti OÚ Ratiboř 75…

Výpis z 8. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • rozpočtové opatření č. 6/2023
 • vybudování dětské skupiny a podání žádosti o dotaci na vybudování dětské skupiny Zvonek do aktuálně vyhlášené výzvy MPSV ČR
 • cenu základního programového balíčku TKR Jašek ve výši 160 Kč měsíčně od 1.1.2024
 • veřejnoprávní smlouvu o přestupcích s MěÚ Vsetín a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy
 • prodej p.č. 999/2 za cenu 500 Kč/m2 paní Jarmile Macháčkové, R. 429
 • plán zimní údržby obce na období zima 2023/2024
 • nákup pozemku p.č. 667/26 v k.ú. Ratiboř u Vsetína od paní Jiřiny Čechové - Vítkov, za částku 1 Kč
 • převedení vozidla z vlastnictví obce Ratiboř do majetku MAS Střední Vsetínsko, z.s.
 • mimořádný příspěvek TJ Sokol Ratiboř ve výši 22.000 Kč na úhradu energií a provozních nákladů

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • zprávu ředitelky ZŠ o výsledku inspekce
 • studii proveditelnosti MŠ a ZŠ Ratiboř
 • informace ke změně ÚP č. 1 obce Ratiboř
 • informaci o provozu ordinace praktického lékaře
 • informaci o kulturních akcích v roce 2023

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • starostu obce podpisem smluv FVE obce Ratiboř čp. 75, 307, 308, 361, 435, 412, 112 s poskytovatelem dotace SFŽP ČR
 • sociální komisi prošetřením žádosti o byt a vybráním vhodného uchazeče do bytu čp. 21/6
 • starostu obce jednáním s vlastníky pozemků v rámci vypořádání pozemků pod vedením VN v lokalitě Červené

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 8. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Sledujte nás i na sociálních sítích