INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 16. dubna 2024 a svátek má Irena 6°C | Zítra Rudolf 7°C
CS EN DE

2. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

1. prosince 2022 | Ratiboř

Nadpis článku

1. prosince 2022 od 17 h v zasedací místnosti OÚ Ratiboř 75.

Výpis z 2. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtovou změnu č. 8/2022 a navýšení příspěvku ZŠ Ratiboř
 • Obecně závaznou vyhlášku o požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
 • VŘ – Akumulační podzemní nádrže v Ratiboři – Etapa I., II., III.
 • Záměr odprodeje lesního majetku v k. ú. Růžďka
 • Odpis pohledávky č. j. 17296/2016
 • Odpis nedokončené investice č. p. 308
 • Plán inventur obce Ratiboř za rok 2022
 • Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8022129
 • Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-8020970
 • Žádost o úpravu úseků místní komunikace Hološín
 • Odprodej části pozemku p. č. 154 dle GP č. 1727-707124/2022
 • Odprodej části pozemku p. č. 3502/1 dle GP č. 1726-50/2022
 • Žádost o zařazení do pořadníku o obecní byt
 • Prověření uchazečů pro přidělení obecního bytu v budově č.p. 21 a do dalšího zastupitelstva návrh vhodného kandidáta 
 • Plán zimní údržby 2022/2023
 • Finanční příspěvek pro Domov Jitka
 • Odprodej lesních pozemků v Hološíně
 • Odprodej lesních pozemků v k.ú. Hošťálková
 • Vyhlášení dotace na svoz bio odpadu
 • Návrh na odměnu starosty a místostarosty

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Investiční akce v roce 2022
 • Kulturní akce v roce 2022

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starosty.

 

Plakát 2. jednání Zastupitelstva obce Ratiboř

Soubory ke stažení

Pozvánka

Sledujte nás i na sociálních sítích