INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz

Zvonky a Kosáci v Polsku

11. září 2017 | Zvonky Dobré zprávy

Nadpis článku

Ve dnech 24. a 25. června 2017 se uskutečnil zájezd Zvonků Dobré zprávy do polského Slezska, kde pod taktovkou dirigentky paní farářky Wiery Jelinkové děvčata předvedla své umění hry na ruční zvonky.

Tentokrát je doprovázel i mužský pěvecký sbor Kosáci vedený panem Martinem Žabčíkem, místostarostou obce Ratiboř a místokurátorem FS ČCE.

První zastávkou v Polsku byl krásný zámek Moszna, který postavili ve středověku templářští rytíři. K zámku patří rozsáhlá zahrada s lipovou alejí, která je krásným místem k procházkám i odpočinku.

Z Moszne pokračovala naše cesta do malé vesničky Piotrówky, kterou spolu se skupinou českých exulantů založil jejich farář Petr Sýkora, po němž vesnička dostala své jméno. Byli jsme přijati místním panem farářem a starostou, kteří nám povídali o historii vesnice. Na oplátku jim Kosáci zazpívali v polštině „Karolinku“, což je píseň, která je nejen v tomto kraji, ale i v celém Polsku, velmi populární. Pro zajímavost, příběh, o němž se zde zpívá, pochází ze života jistých dvou rodin českých exulantů.

Z Piotrówky jsme jeli do obce Jemielnica, která je významným poutním místem. Odpoledne se v překrásném tamním cisterciáckém kostele konal první koncert. Hrály Zvonky, (které také ve svém repertoáru měly „Karolinku“), zpívali Kosáci a obojí měli velký úspěch. Dojatí posluchači potleskem ocenili také proslov dirigentky, paní farářky Wiery Jelinkové, která jim poděkovala za pohostinnost Slezska v dobách pronásledování evangelíků. Po koncertě jsme odjeli do vesnice Kamień Śląski, kde jsme byli ubytováni v základní škole. V 19 hodin začaly koncerty. Nejprve zazpívali Kosáci v lázeňském zařízení Sw. Jacka. Měli velký úspěch, zvláště když zazpívali „Karolinku“. Současně probíhal i koncert Zvonků v plesovém sále arcibiskupského paláce. Na závěr koncertu se k nim připojili i Kosáci. Koncert byl velmi úspěšný a pan arcibiskup Alfons Nossol upřímně a dojatě děkoval. Po koncertě jsme se posilnili skvělou večeří v jídelně paláce společně se všemi pozvanými hosty pana arcibiskupa.

V neděli dopoledne jsme si prohlédli lázeňské zařízení, které je zaměřeno na vodoléčbu. Poté jsme odjeli do městečka Gogolina, kde se v odpoledních hodinách uskutečnil v kostele slavnostní koncert Zvonků i Kosáků u příležitosti 50. výročí udělení městských práv Gogolinu a hymny města, což je zmiňovaná písnička „Karolinka“. Obojí měli opět velký úspěch a Kosáci si své první zahraniční vystoupení náležitě užili. Koncert se konal z iniciativy pana Joachima Wojtali, starosty města, který vyjádřil naději na další hudební setkání s těmito mimořádnými týmy.

Na závěr pobytu jsme si ještě udělali společnou fotografii s „Karolinkou a Karlíčkem“ z bílého kamene a vydali se na zpáteční cestu. Po celou dobu nás provázelo nádherné počasí a dobrá nálada. Cestu autobusem nám zpříjemňovali Kosáci svým zpěvem a hrou na harmoniku. Celý pobyt byl pro nás úžasným zážitkem a jsme za něj velmi vděčni. Moc děkujeme.

Fotogalerie 1 fotek

Sledujte nás i na sociálních sítích