INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz

Přístavba Základní školy

6. prosince 2019 | Ratiboř

Nadpis článku

Nová učebna, výtah i rekonstrukce školní jídelny je hotová

Dne 1. října 2019 se začala realizovat přístavba Základní školy. Bude přistavěna odborná učebna na střeše stávající jídelny, která bude sloužit k výuce jazyků, počítačů a hudební výchovy. Dále bude do budovy vestavěn výtah až na půdu tak, aby bylo možné do budoucna využít i půdní prostory. V celé budově pak budou odstraněny veškeré bariéry bránící přístupu imobilních osob. Bude zrekonstruována školní jídelna a nově vybudována výdejna jídla ze stávajícího skladu a staré garáže. Zásobování jídelny bude nově přímo ze zásobovací rampy. Dostavěno bude také zázemí pro personál výdejny.


Aktualizace prosinec 2019

V říjnu byla zahájena akce Stavební úpravy a přístavba základní školy. Tento projekt byl podpořen Ministerstvem financí ČR a jejich podíl (7 000 000 Kč) musel být profinancován do 6. prosince letošního roku. 30. listopadu proběhl kontrolní den, na kterém byly zhotovitelem stavby předány práce v hodnotě 7 600 000 Kč. Obratem jsme zaslali žádost o profinancování na ministerstvo financí. Podařilo se tedy splnit požadavek ministerstva a dostát našemu závazku. Momentálně je již stavba pod střechou, proběhlo i komplikované napojení střechy na starou budovu. V nové jídelně jsou již provedeny omítky a instalováno topení. Společně s vedoucí školní výdejny spolupracujeme na vybavení nové výdejny. Dostavěna byla i výtahová šachta. V průběhu následujících měsíců budou obloženy všechny prostory sociálních zařízení a výdejny. V prvním patře probíhají práce na úpravě nové odborné učebny – rozvody elektřiny a slaboproudu, přípravy na omítky a nové podlahy. V podkroví se připravují prostory pro strojovnu výtahu a následnou instalaci výtahové kabiny. O vánočních a jarních prázdninách pak budou probíhat práce na propojení nových prostor se stávající školou a výstavba rampy pro vozíčkáře u zadního vchodu do budovy. 

Co přístavba škole přinese. V prvé řadě to bude nová učebna s kapacitou 30 žáků zaměřená na výuku informatiky, cizích jazyků a polytechnické obory. Dále výtah do všech tří pater s možností budoucího využití podkroví, které se tak zpřístupnilo. Modernizace výdejny obědů, kdy je dostavěno zázemí pro paní kuchařky. Ve stávající budově nebylo sociální zařízení pro personál, sklad ani šatna. Modernizací prošla také výdejna obědů, která bude vybavena všemi technologiemi potřebnými ke zjednodušení výdeje obědů a splnění všech hygienických požadavků. Byla dostavěna i úklidová komora, jejíž absenci hygiena neustále vytýkala. Nově bude mít učitelský sbor k dispozici i dva kabinety na uložení učebních pomůcek. A samozřejmě v neposlední řadě bude budova školy kompletně bezbariérová díky výstavbě rampy pro vozíčkáře, toaletě pro handicapované a zpřístupnění všech pater školy výtahem. Po dokončení rekonstrukce bude naše škola svým vybavením na velmi vysoké úrovni a věřím, že tyto úpravy přispějí ke zkvalitnění vzdělání našich dětí.

 

Fotogalerie 33 fotek

+27
Diskuze k příspěvku

Sledujte nás i na sociálních sítích