INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz

Šťastíkování v Ratiboři

27. prosince 2018 | Valašský soubor KOSISKA

Nadpis článku

...valašský soubor písní a tanců KOSISKA chodil po dědině 27. prosince 2018.

Valašská šťastička – vršek jedlové větvičky s pentličkou Vánoční koleda – Koleda – název všeslovanský, obyčej, doložený kam vůbec nejdále prameny sahají celkem všude a vždy stejný: obchůzka po staveních od Štědrého večera do Nového roku, říkadla, zpěvy i hry o narození Páně, obdarování od domácích. (z knihy Veselé chvíle v životě lidu českého – národopisec Čeněk Zíbrt) Pojďte se tedy s námi vrátit o několik desítek let zpět a oživit prastarou tradici. Od doby, kdy byla tato slova napsána, uplynuly tři čtvrtiny století a řada věcí se změnila, pacholata a žáci už na venkově ani jinde po koledě nechodí, ale písně, které se při této příležitosti zpívaly, máme rádi dodnes. Podmaňují si nás svou prostou poezií, čistotou upřímného citu a silou lidské lásky, která je v nich skryta. Čas Vánoc se opět naplnil. Vinšuju vám dobrý deň, výš vodičku než oheň.

Sledujte nás i na sociálních sítích