INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz

2. jednání Zastupitelstva

19. listopadu 2018 | Ratiboř

Nadpis článku

se konalo 26. listopadu 2018 v zasedací místnosti OÚ Ratiboř

Výpis ze 2. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtová změna č. 07/2018
 • Strategický plán obce Ratiboř – vytvoření ankety pro obyvatele
 • Rekonstrukce silnice II/437 – schválilo dodělání chodníku na horním konci do začátku zimy
 • Investiční akce v roce 2018/2019 (ZŠ – Zahrada v přírodním stylu / 2. etapa rozšíření sběrného dvoru / Místní komunikace, obnovu staveb, zařízení a dopravní infrastruktury / Anketa vesnice roku – finanční prostředky na revitalizaci návsi)
 • Plán zimní údržby 2018/2019
 • Žádost o prodloužení splnění podmínek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových u p. č. 796/2 v k. ú. Ratiboř u Vsetína
 • Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018
 • Pověření členů školské rady Žabčík Martin, Mrlinová Dana Mgr. et. Mgr.,
 • Smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 2286/2 (služebnost)
 • Smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 795/1 (služebnost)
 • Zařazení zastupitelů do jednotlivých výborů a komisí:
  – Sociální komise předsedkyně – Juchelková Tamara Mgr.
  – členové komise – Dana Mrlinová Mgr et. Mgr., Zubíčková Pavlína Mgr.
  – Kontrolní výbor předsedkyně – Sklenská Jiřina Bc.
  – členové výboru – Vítková Jitka Mgr.
  – Finanční výbor předseda – Jakubík Antonín
  – členové výboru – Janíček Štěpán Ing.
  – Kulturní komise předseda – Javořík Rostislav
  – členové komise – Janíček Štěpán Ing., Zubíčková Pavlína Mgr.
  – Ekologická komise předseda – Zbranek Bohumil
  – Mořkovský Libor – lesní hospodář
 • Plán inventur obce Ratiboř
 • Projednání nákupu a prodeje p.č. 3519/68, 293/24, 206/3, 206/19 dle GP č. 1544-87/2018
  Nákup pozemků: 293/26 – 9m2, 206/30 odd. c) – 2m2 a to za částku 100,- Kč/m2
  Prodej pozemků: 206-19 odd. e) – 6m2, 3519/68 odd. d) – 64m2, 3619/6 odd. b) – 14m2, 293/21 odd. f) – 3m2, 206/30 odd. a) – 4m2 a to za částku 100,- Kč/m2
 • Majetkoprávní vypořádání u domu čp. 593 – záměr
 • Prodej parc. č. 178 – rozdělení na půl

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

 • Informace o nákupu lesních pozemků p. č. 257/1, 293/4, 213 v k. ú. Ratiboř u Vsetína
 • Vytěsnění drobných akcionářů České spořitelny a. s.
 • Řešení krizové situace v prodejně COOP Jednota Ratiboř
 • Návrh na odkup RD čp. 13
 • Rozdělení jubilantů mezi všechny zastupitele a vytvoření poukázky pro jubilanty

Zastupitelstvo obce ZAMÍTLO:

 • Žádost Českého svazu ochránců přírody o dotaci na provoz záchranné stanice

Sledujte nás i na sociálních sítích