Loading...
Úvodka 2019-06-27T09:20:22+00:00

Aktuálně

Benefiční dražba a koncert kapely Docuku

Červenec 17th, 2019|0 Comments

Před šesti měsíci, v den, kdy všichni chystají oslavu na uvítání nového roku a radostně [...]

Slavnostní předávání ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2019

Červenec 9th, 2019|0 Comments

Obec Ratiboř, vyhlašovatelé soutěže a Zlínský kraj si Vás dovolují pozvat na slavnostní předávání cen [...]

Hledání dávných fotografií, dokumentů, písemných záznamů z období II. světové války

Červen 26th, 2019|0 Comments

Obec Ratiboř vytvořila pracovní skupinu, která si klade za cíl vybudovat naučnou stezku s názvem [...]

Obec Ratiboř je vesnicí roku 2019 ve Zlínském kraji

Červen 24th, 2019|0 Comments

V krajském kole tradiční ankety uspěla v konkurenci dalších sedmi obcí. Oficiální vyhlášení výsledků krajského kola ankety [...]

Pohádková cesta, Soptíkův den a večerní zábava

Červen 12th, 2019|0 Comments

Obec Ratiboř, klub rodičů MŠ, ZŠ a Sbor dobrovolných hasičů zvou všechny na procházku a [...]

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění dokumentu – Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2018

Červen 12th, 2019|0 Comments

Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250-2000 Sb 12-06-2019

Rozpočtové opatření 2/2019

Květen 15th, 2019|0 Comments

bh C224e O19060414230.pdf 15-5-2019

Kotlíková dotace pro Zlínský kraj

Květen 7th, 2019|0 Comments

Kotlíková dotace 7-5-2019

Porovnání všech položek výpočtu pro cenu vodného a stočného za rok 2018

Duben 30th, 2019|0 Comments

bh C224e O19052308340

Veřejně prospěšné práce v obci Ratiboř

Duben 24th, 2019|0 Comments

bh C224e O19042408020.pdf 24-4-2019

Prostřednictvím tohoto formuláře si můžete nechat spočítat veškeré poplatky, které máte zaplatit na obecním úřadě v Ratiboři.

SPOČÍTAT POPLATKY

Valašská obec Ratiboř

…leží přibližně 7 km západně od města Vsetín v údolí potoku Ratibořka na východním okraji Hostýnských vrchů. Nadmořská výška obce je 343 m. n. m., nejvyšším vrcholem je Drastihlava s výškou 695 m. Ratiboř se rozkládá se na ploše 18,75 km2 a žije v ní 1833 obyvatel (k 1. 1. 2015).

První písemnou zmínku o pravděpodobné osadě Ratiboř lze najít v listině Václava III. z roku 1306, ve které se oznamuje založení cisterciánského kláštera na soutoku Bečvy a Ratibořky. Ve středověku byla obec součástí vsetínského panství a rozvinul se zde, jako jinde na Valašsku, salašnický způsob života. Kromě pastevectví se obyvatelé živili zemědělstvím, později také drobným řemeslnictvím, nebo nádenickou prací, povinná byla robota.

0
…v listině Václava III. z tohoto roku lze najít první písemnou zmínku o osadě Ratiboř.
0km
je vzdálenost do nejbližšího města Vsetín
0
obyvatel žije v Ratiboři (k 1.1.2015)
0,75
rozloha obce v km2
0m
měří nejvyšší vrchol jménem Drastihlava

Podpořené projekty

ROP Střední Morava

Projekt „Revitalizace místní části u mateřské školy v obci Ratiboř“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava.

Projekt „Pořízení lesní techniky pro lesní hospodářství obce Ratiboř“ je spolufinancován Evropskou unií z operačního programu rozvoje venkova.

Toto je dočasná webová prezentace obce Ratiboř – na novém webu se pracuje.