INFO: +420 571 442 090 | obec@ratibor.cz
Dnes je 25. září 2022 a svátek má Zlata 9°C | Zítra Andrea 15°C
CS EN DE

Poplatky 2022

Poplatky jsou vybírány od 1. 2. 2022, splatné k 30. 4. 2022.
 
ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ

Prostřednictvím tohoto elektronického formuláře si od 1. 2. 2021 můžete nechat spočítat veškeré poplatky, které máte zaplatit.

FORMULÁŘ – POPLATKY

Vodné

  • odběr vody za rok 2021 je 42 Kč/m3

Stočné

  • Dům připojen na kanalizaci a obecní vodovod 15 Kč/m3 s DPH

  • Dům připojen na obecní kanalizaci s vlastním vodním zdrojem 35 m3/osoba (dle zákona) x 15Kč/m3 s DPH

  • Dům nepřipojený na obecní kanalizaci – bez poplatku

Směsný komunální odpad

  • Občan s trvalým pobytem v obci 600 Kč/rok

  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce 600 Kč/ dům

Osvobození a úlevy na směsném komunálním odpadu dle směrnice č. 1 obce Ratiboř a obecně závazné vyhlášky obce Ratiboř č. 1/2021

Poplatek ze psů (poplatníkem je držitel psa staršího 3 měsíců)

  • za jednoho psa            150 Kč,

  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,

  • osaměle bydlící osoba starší 65 let pobírající invalidní nebo starobní důchod 100 Kč

 

 

Sledujte nás i na sociálních sítích