Zastupitelstvo

/Zastupitelstvo
Zastupitelstvo 2019-01-10T17:54:31+00:00

Pokud chcete poslat zprávu všem zastupitelům, stačí napsat na info@ratibor.cz a všichni Váš e-mail obdrží automaticky.

Starosta
Martin Žabčík
+420 571 442 023
+420 731 200 918
starosta@ratibor.cz

Místostarosta
Michal Mrlina
+420 571 442 020
+420 603 505 096
mistostarosta@ratibor.cz

Předsedkyně kontrolního a revizního výboru
Bc. Jiřina Sklenská (jirina.sklenska@ratibor.cz)
Členky kontrolního a revizního výboru
Mgr. Jitka Vítková (jitka.vitkova@ratibor.cz)
Miroslava Slováčková

Předseda finančního výboru
Antonín Jakubík (antonin.jakubik@ratibor.cz)
Členové finančního výboru
Ing. Štěpán Janíček (stepa.janicek@ratibor.cz)
Ing. Petr Salamon

Předseda komise životního prostředí
Bohumil Zbranek (bohumil.zbranek@ratibor.cz)
Členovékomise životního prostředí
Mořkovský Libor
Petr Vaculík

Předseda komise kultury, mládeže a sportu
Rostislav Javořík (rostislav.javorik@ratibor.cz)
Členové komise kultury, mládeže a sportu
Mgr. Pavlína Zubíčková (pavlina.zubickova@ratibor.cz)
Ing. Štěpán Janíček (stepa.janicek@ratibor.cz)
Jakub Machálek

Předsedkyně sociální komise
Mgr. Tamara Juchelková (tamara.juchelkova@ratibor.cz)
Členky sociální komise
Mgr. et Mgr. Daniela Mrlinová (daniela.mrlinova@ratibor.cz)
Mgr. Pavlína Zubíčková (pavlina.zubickova@ratibor.cz)