Zastupitelstvo

/Zastupitelstvo
Zastupitelstvo 2018-11-07T18:33:36+00:00

Pokud chcete poslat zprávu všem zastupitelům, stačí napsat na info@ratibor.cz a všichni Váš e-mail obdrží automaticky.

Starosta
Martin Žabčík
+420 571 442 023
+420 731 200 918
starosta@ratibor.cz

Místostarosta
Michal Mrlina
+420 571 442 020
+420 603 505 096
mistostarosta@ratibor.cz

Předsedkyně kontrolního a revizního výboru
Bc. Jiřina Sklenská
jirina.sklenska@ratibor.cz

Předseda finančního výboru
Antonín Jakubík
antonin.jakubik@ratibor.cz

Předseda komise životního prostředí
Bohumil Zbranek
bohumil.zbranek@ratibor.cz

Předsedkyně sociální komise
Mgr. Tamara Juchelková
tamara.juchelkova@ratibor.cz
Členka sociální komise
Mgr. et Mgr. Daniela Mrlinová
daniela.mrlinova@ratibor.cz

Předseda komise kultury, mládeže a sportu
Rostislav Javořík
rostislav.javorik@ratibor.cz

Další zastupitelé
Mgr. Jitka Vítková
jitka.vitkova@ratibor.cz

Mgr. Pavlína Zubíčková
pavlina.zubickova@ratibor.cz

Ing. Štěpán Janíček
stepa.janicek@ratibor.cz