Poslední KOTLÍKOVÁ DOTACE 2019 pro Zlínský kraj!!!

/, Úřední deska/Poslední KOTLÍKOVÁ DOTACE 2019 pro Zlínský kraj!!!

Poslední KOTLÍKOVÁ DOTACE 2019 pro Zlínský kraj!!!

Vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III, poslední výzva „kotlíkových dotací“ se blíží!

Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 od 8:00 hod.

Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 80% kotlů na tuhá paliva v domácnostech nevyhovuje dnešním požadavkům na produkované emise. Ministerstvo životního prostředí na tuto situaci reaguje legislativními opatřeními – zákazem provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy od září 2022, ale nabízí i pomocnou ruku, a to formou„kotlíkových dotací“ vyhlašovaných kraji, které jsou určeny na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj vytápění – plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Pro občany Vašich obcí je to poslední příležitost vyměnit stávající neekologický zdroj vytápění s využitím „kotlíkové dotace“!

Jsme si vědomi obav některých žadatelů o „kotlíkové dotace“ z přípravy kvalitních Žádostí o poskytnutí „kotlíkové dotace“, proto proběhnou pro potenciální žadatele konzultační dny, na nichž zodpovědní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, v jejichž gesci je agenda „kotlíkových dotací“ poradí s přípravou Žádosti o poskytnutí dotace. Informujte, prosím, o této příležitosti pro Vaše občany.

Konzultační dny nabízíme:
– ve Valašských Kloboukách 16.09.2019 (Valašské Podnikatelské centrum, Reprezentační sál, Smetanova 10808),
– ve Vsetíně 18.09.2019 (Městský úřad Vsetín, Zasedací místnost č. 123, Svárov 1080),
– v Kroměříži 25.9.2019 (Radnice, Velká zasedací místnost, Velké náměstí 115/1)
– a v Uherském Hradišti 26.09.2019 (Klub kultury, Malý sál, Hradební 1198),

… vždy od 10:00 do 18:00 hod. po předchozí registraci od 2.9.2019 na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky (čas může být upraven dle požadavků na registrace).

Dne 21.9.2019 mohou žadatelé o „kotlíkové dotace“ využít informačního stánku na Dni Zlínského kraje (14|15 BAŤŮV INSTITUT).

S dotazy se obracejte na e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz. Konzultací je samozřejmě možné využít na Krajském úřadě Zlínského kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.

Dokument ke stažení:
Kotlíková dotace 7-5-2019

By | 2019-08-14T23:26:07+00:00 Červenec 24th, 2019|Aktuálně, Úřední deska|0 komentářů

About the Author: