Hledání dávných fotografií, dokumentů, písemných záznamů z období II. světové války

//Hledání dávných fotografií, dokumentů, písemných záznamů z období II. světové války

Hledání dávných fotografií, dokumentů, písemných záznamů z období II. světové války

Obec Ratiboř vytvořila pracovní skupinu, která si klade za cíl vybudovat naučnou stezku s názvem „Zapomenuté osudy“, se zaměřením na historické události. První etapou budou události z období II. světové války a domácího odboje.

V současné době je dokončen a instalován informační panel u pomníku partyzána Ctibora Čermáka. Dalším místem, ke kterému připravujeme informační panel je místo popravy obyvatel Vařákových pasek. Odhalení pamětní desky a panelu připravujeme společně s Obecním úřadem Hošťálková na 21. září 2019.

Při přípravě info panelů soustřeďujeme fotografie, pátráme po nových poznatcích. Ujistili jsme se, že se ještě dají získat informace , které jsou dnes již vzácné a máme obavu, aby neupadly v zapomnění.

Chtěli bychom proto touto cestou vyzvat všechny, kteří nám mohou pomoci obohatit náš archív z období 2. světové války. Zajistíme jejich ofotografování, skenování ať se jedná o fotografie, písemné dokumenty, výstřižky z dobových novin, vyznamenání, potvrzení od partyzánů apod.

Více informací a případné kopie uvedených materiálů nám můžete zasílat na e-mailovou adresu: hasastanislav@centrum.cz

Za pracovní skupinu děkuje
PaedDr. et Mgr. Stanislav Haša

By | 2019-06-26T07:55:26+00:00 Červen 26th, 2019|Aktuálně|0 komentářů

About the Author: